Søk

Online.no

Meny

Slik unngår du å bli et nettroll

Her er rådene som hjelper deg å skape konstruktive og hyggelige kommentarfelt.

Mange tror nettroll er ensomme og aggressive mennesker som sitter alene i en mørk kjeller og spyr ut eder og galle på nettet.

Men også vanlige folk kan trolle. Mange som bedriver diskriminering på nett er nettbrukere som deg og meg, som har en dårlig dag.

Ifølge en amerikansk studie fra 2017, gjennomført av forskere fra Stanford og Cornell University, har 26 prosent av de som troller (det vil si alle som kommer med aggressive kommentarer eller trakasserer eller mobber andre brukere), aldri trollet tidligere. Hele 40 prosent av de som blir tatt i å trolle, har sjeldent eller aldri tråkket over streken i kommentarfelt før.

Så hvordan unngår vi en tone som kan virke sårende på andre og forsurer debatten?

Smittefarlig

Noe av det mest urovekkende er at netthets smitter.

Uhøflige og aggressive utsagn eller nedsettende kommentarer gir gjerne liv til en eller ti til.

Samtidig som den negative snøballen begynner å rulle i kommentarfeltet, oversees de nyanserte og gjennomtenkte kommentarene som sannsynligvis støttes av den stille majoriteten. Derfor er det ekstra viktig å tenke over egen oppførsel på nett.

Hva kan du gjøre?

Mye av grunnen til at folk tillater seg å trolle på nett, henger sammen med anonymitet. Færre oppfører seg dårlig når de kan stilles til ansvar med fullt navn. Derfor oppfordrer blant andre nettvett.no til å bruke eget navn og bilde, eller logge inn med egen e-postadresse.

Vis skjønn og respekt overfor andre når du deler informasjon og meninger i forum og andre sosiale arenaer. Siden dårlig oppførsel smitter, er det ikke bare lurt for deg selv å være hyggelig og hjelpsom i kommentarfeltet, men også lurt for din digitale sidemann.

De gode kommentarfeltene

En ting er selvfølgelig hva man unngår å gjøre og si, men det er også viktig å tenke over hva som bidrar til de gode kommentarfeltene. Oppmuntrende heiarop, engasjement, ros og gode historier kan gjøre at flere også deler noe positivt.

Deltar man i diskusjoner, gjelder det å holde seg til saken og ikke bli personlig. Si ifra når andre skriver noe nedsettende og bidra til og hold diskusjonen saklig. Kjenner du at du selv blir irritert og er i ferd med å tråkke over streken – logg av.

Skikk og bruk

De gode kommentarfeltene som fungerer godt gir positive brukeropplevelser. Telenor er opptatt av at alle føler seg trygge og ivaretatt på nett.

Vær bevisst din egen og andres oppførsel. Bidrar til et trygt og inkluderende miljø, og se faktaboksen for noen tips til nettvett.

Nettvettreglene skal gi sikrere bruk på nett.

Her er de relevante nettvettreglene for god oppførsel på nett:

  • Vurder hvordan du fremstiller deg selv på ulike sosiale medier.
  • Vær bevisst på hva slags personlig informasjon du publiserer.
  • Forvent at alle kan se informasjonen du deler, både om jobb og privatliv.
  • Ikke legg ut bilder av, eller informasjon om, venner eller kolleger uten tillatese
  • Vær kritisk og sørg for at du kan stå for det du legger ut! Publiser kun ting du ville sagt ansikt til ansikt.
  • Opplever du at noen oppfører seg dårlig mot deg på nett? Ikke svar. Blokkér og rapporter!
  • Hvis du blir trakassert, uthengt, ekskludert eller liknende på nett, ta vare på bevis, for eksempel ved å ta skjermbilde
  • Trusler og trakassering, på nett eller i annen form, er brudd på norsk lov, og bør meldes til politiet.
  • Oppdager du at noen utsettes for mobbing, vær en venn, ta ansvar og si ifra

Les mer på Nettvett.no