Søk

Online.no

Meny

Nå er det snart slutt for 3G – dette betyr det for deg

Plassen ryddes for fremtidens løsninger.

Da 3G kom til Norge i 2004, var teknologien en enorm nyvinning: for første gang ble det for alvor mulig å surfe på internett med mobiltelefonen. Men spoler vi frem 15 år, er det nesten ikke aktivitet i 3G-nettet – nå er det de langt raskere hastighetene over 4G som gjelder.

Derfor er det snart kroken på døra for 3G. Neste år stenges 3G-nettet for å rydde veien for fremtidens løsninger.

Mobilnettet til Telenor er allerede i verdensklasse, men for at brukeropplevelsen skal bli enda bedre, investeres 4,5 milliarder årlig i mobil og fiber.

Mobilnettet til Telenor er allerede i verdensklasse, men for at brukeropplevelsen skal bli enda bedre, investeres 4,5 milliarder årlig i mobil og fiber.

Stenges i 2020

Grunnen til stengingen, er den formidable veksten i databruk. Over 96 prosent av all data går nå over 4G, og de aller fleste har gått over til mobiler som støtter 4G.

Telenor investerer årlig 4,5 milliarder kroner i mobil og fiber. Men for at brukeropplevelsen skal forbli like god – og kunne bli enda bedre – må mobilnettet stadig utbygges og forbedres.

3G-stengingen 2019-2020

  • I 2019 ble 3G-nettet redusert med én frekvens i alle fylker, blant annet langs sørlandskysten, på vintersportsteder og i mindre byer og tettsteder.
  • Mot slutten av 2020 slukkes de resterende 3G-frekvensene for godt.

Hvorfor må 3G-nettet vekk?

Jo, fordi kapasitet henger sammen med radiofrekvenser. Mobilen din trenger et radiosignal for å sette opp kommunikasjon. Disse sendes fra en basestasjon og plukkes opp av mobilen din som enten tale eller data. De har også forskjellig karakter: noen frekvenser har god rekkevidde, mens andre kan håndtere mye trafikk.

For å sikre kommunikasjonen mellom mobil og basestasjon trenger mobiloperatørene flere frekvenser, og er avhengige av å utnytte kapasiteten best mulig.

Før var det også plass til 3G-frekvenser, men nå må det ryddes for styrke 4G-nettet og gi plass til 5G.

Blir eldre mobiler ubrukelige?

Nei, du vil fortsatt kunne ringe med en 3G-telefon, men samtalen vil da gå over det gamle 2G-nettet. Dette kan bruke opptil 15 sekunder fra du trykker på «Ring», til det faktisk begynner å ringe. Du vil heller ikke kunne koble deg på internett med en mobil som kun støtter 3G etter stengingen.

For å ringe via 4G-nettet må du ha en mobil som støtter 4G Tale. Dette er på plass i de fleste nyere mobiltelefoner, men er du usikker på om du har aktivert 4G Tale holder det å oppdatere mobilen. 

Har du andre enheter som bruker mobildata, kan disse også bli berørt. For at utstyr som viltkameraer, utendørskameraer og navigasjonsløsninger i biler skal fungere, må det ha utstyr og SIM-kort som støtter 4G. Dette kan du sjekke selv: dersom SIM-kortet støtter 4G vil det stå på selve kortet.

Ring hytta varm-utstyr og trygghetsalarmer skal fungere som normalt, men for sistnevnte er du anbefalt å sjekke med leverandøren.

Fra én G til en annen

Opprustingen av dagens mobilnettverk skal legge grunnlaget for femtegenerasjons mobilnettverk (5G).

5G vil transportere enda mer data – mye kjappere – og koble enda flere mennesker og enheter til internett. Neste generasjons mobilnettverk vil gjøre det mulig med blant annet selvkjørende biler og busser, og skreddersydd databruk for både bedrifter og privatpersoner.

Eldre teknologier blir derfor nedprioritert, til fordel for fremtidsrettede og, ikke minst, etterspurte løsninger.