Søk

Online.no

Meny

Fremtiden er 5G og den er i Kongsberg nå!

Lyst å være blant de første i verden som får teste fremtidens måte å se tv, filmer og kommunisere på?

Bor du i sentrum av Kongsberg? Bruker du tjenester som Netflix, HBO og YouTube, eller spiller du på nett og bruker internett som en stor del av hverdagen? Nå er du heldig!

Før jul starter Telenor en unik pilot på fremtidens nye mobilnett, 5G, som vil vare frem til sommeren 2019. Bor du i sentrum av Kongsberg har du nå mulighet til å bli med på denne unike piloten og gi innspill til hvordan 5G fungerer – og bør fungere i fremtiden.

Pilotdeltakerne blir offentliggjort under teknologi- og innovasjonskonferansen Kongsberg Summit 8. november.

For å bli en kandidat må man oppfylle disse kriteriene:

  • Du må bo innenfor området merket av på kartet. Det er kun i dette området at Telenor har 5G-dekning. Kartet er teoretisk, og det vil være store variasjoner innenfor dette området. Derfor vil det bli gjort en dekningssjekk for alle de som ønsker å delta, for å se om 5G-dekningen er tilstrekkelig der kandidatene bor.
  • De kandidatene som har 5G-dekning vil få tilsendt endelige vilkår for piloten som de må aksepteres for å delta i finalerunden.
  • Vi ønsker primært at man er flere enn to i husstanden slik at piloten skal få tilstrekkelig bruk av 5G-nettet i pilotperioden, men man trenger ikke nødvendigvis være en familie. Enslige kan også registrere seg, men finnes det kandidater med flere personer innenfor samme husstand vil disse bli prioritert.
  • Ha en aktivt bruk av internett, gaming og ulike streamingtjenester hjemme, samt at man vil være villig til å dele sine erfaringer underveis med oss i Telenor. Dette vil skje gjennom en egen Facebook-gruppe, undersøkelser og personlige intervjuer med deltakerne.
  • Pilotdeltakeren må være flyt 18 år. Det gjør ingen ting om andre i husstanden er yngre, men den som registrerer seg må være flyt 18 år.

Piloten vil ikke koste pilotdeltakerne noe i pilotperioden og vil inkludere:

  • En 5G-ruter med abonnement som virker som en vanlig bredbåndsruter hjemme.
  • Apple-TV med fri bruk av Telenors T-We tjenester (tv-kanaler, serier og filmer).

Kongsberg er valgt som pilot-by fordi de har et av Norges fremste kompetansemiljøer innen teknologi og innovasjon. Dette fortrinn vil være veldig viktig når man skal teste 5G i bedrifts- og privatmarkedet.