Søk
Meny

Telenor fortsetter utbyggingen av 4G-dekningen i hele Nord-Norge

Nå har 99,4 prosent av befolkningen 4G!

– Folk forventer å kunne strømme musikk og film, være på sosiale medier og bruke internett. Det må vi kunne levere, konstaterer dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

Derfor har det vært et travelt år for Telenor. Deres kunder nyter allerede godt av mobildekning i verdensklasse, men enda bedre skal det bli. Derfor fortsettes den storstilte satsingen i Nord-Norge – en de mest krevende landsdelene for utbygging av mobildekning.

– Ved utgangen av juni hadde vi en befolkningsdekning på hele 99,4 prosent for 4G og 99,8 prosent for 2G-nettet. Tallene vil nok være enda høyere ved årets slutt, sier Amundsen, og legger til:

– Det er knapt noen andre i verden som bruker mer penger på befolkningen enn Telenor!

Bedre dekning = raskere fart

  • Grunnen til at det er mulig å surfe med stadig høyere hastigheter på mobilen, er fordi data sendes på flere 4G-frekvenser i Telenors nett.
  • Disse ulike frekvensene har forskjellige egenskaper. Lavere frekvenser, som 800 MHz, når lenger og trenger lettere gjennom vegger i hus.
  • Høyere frekvensbånd, som 1800 MHz, har på sin side høyere kapasitet og kan dermed levere mer data på kortere tid – men når ikke like langt og stoppes lettere av hindre.

Ønsker du dekning i verdensklasse? Prøv oss i to måneder, og få pengene tilbake om du ikke er fornøyd

Stort løft Finnmark

– I Troms har vi oppgradert nesten 300 basestasjonsplasseringer til 4G. Nordland er et kjempestort fylke hvor hele 500 plasseringer er oppgradert. Her gjenstår fortsatt noen titalls, i all hovedsak på Helgeland, forteller Amundsen.

Spesielt Finnmark har fått et kraftig løft i år. Som sponsor av Arctic Race of Norway, investerte Telenor 20-24 millioner kroner i forbindelse med årets ritt. Publikum, utøvere, støtteapparat og presse kunne glede seg over 4G-dekning så godt som hele veien fra startstreken i Vadsø til siste målgang i Alta.

– Alt dette er varige investeringer. Vi lar alt være igjen. Tana og Kirkenes får relativt sett bedre nett enn Oslo. Her vil det forhåpentligvis være overkapasitet i mange år, sier Amundsen.

Må nedprioritere noe

I landets nordligste fylke er nå hele 207 basestasjoner til 4G på plass.

– Det gjenstår omtrent 20‚ men ikke alle lar seg bruke til 4G, herunder et par som faktisk ligger i Finland, sier Amundsen.

Særlig mot grensen til Russland er det vanskelig å få til full 4G-dekning, ettersom det er en del restriksjoner for hvilke frekvenser som kan brukes.

Noen områder blir altså nedprioritert. Det er for eksempel lange strekninger over Ifjordfjellet i Finnmark uten infrastruktur. Her gjøres ingenting da det vil koste millioner bare å trekke strøm. I tillegg kommer flere tunneler som kun unntaksvis har 4G-dekning.

Ser frem mot neste G

Likevel skal det være god dekning der folk flest oppholder seg nordpå. Hele utbyggingen peker fremover: I 2019 begynner Telenor å fase ut 3G-nettet for å frigjøre kapasitet til 4G, samt neste generasjons mobilnett, 5G.

– Det som vil stå igjen for de neste to årene i Nord-Norge er oppgraderinger av repeatere og innendørsløsninger, samt tunnelene som vi bygger ut i takt med at Statens vegvesen gjør utbedringer for å oppfylle EUs sikkerhetskrav, sier dekningsdirektør Amundsen.

I sommer utvidet Telenor mobilnettet i forbindelse med over 50 festivaler og arrangementer rundt om i landet. På samme måte som med Arctic Race, er også dette i stor grad varige investeringer.

Litt over halvveis inn i 2018 er det nå 4G-dekning i mer enn 80 prosent av Norge. For 2G-nettet er andelen på over 85 prosent.

– Mer enn 90% av basestasjonene er oppgradert til 4G. De steder der GSM eller 3G fremdeles er eneste alternativ, kommer det 4G i løpet av året eller neste år. Det kan selvsagt bli noen få unntak, men i det store og hele ligger vi godt an til å følge planen. Spesielt hvis været er med oss frem mot jul også, sier Amundsen.

– Målet er å legge grunnlaget for så god dekning som mulig for hele befolkningen, sier Amundsen.