Søk

Online.no

Meny

5 grunner til å glede seg til 5G

Neste generasjons mobilnettverk er mer enn «bare» vanvittige hastigheter ...

Vi nærmer oss et samfunn hvor alt og alle er koblet sammen gjennom internett. Det er nemlig bare noen få år til 5G-nettet lanseres.

Telenor satt nylig i gang Skandinavias første 5G-pilot på Kongsberg, som nå blir et testlaboratorium for fremtidens supernett.

Og det er flere grunner til å glede seg. Her er fem av dem ...

Dette betyr 5G-terminologien:

  • Network Slicing: Mobilnettet kan deles i enkeltstående nettverk som fungerer uavhengig av hverandre.
  • QoS: «Quality of Service» (garantert tjenestekvalitet), sikkerhet mot utfall, feil og forsinkelser.
  • IoT: «Internet of Things», milliarder av enheter er koblet til nettet
  • VR: «Virtual Reality», teknologi som omslutter brukeren i en kunstig virkelighet
  • AR: «Augmented Reality» –utvidet virkelighet, legger til digitale elementer til den virkelige verden

... nei vent! Først: Hva er 5G?

5G er neste generasjons mobilnettverk – det femte i rekken. Det blir trolig godkjent internasjonalt i 2020, men nøyaktig når 5G blir tilgjengelig for deg og meg, er ennå uklart.

Det vil gi oss et mobilt bredbåndsnettverk med enda høyere kapasitet og forbedrede brukeropplevelser.

Men den største forskjellen fra tidligere generasjoner er at 5G er designet for å muliggjøre skreddersydde nettløsninger til mange forskjellige formål. Milliarder av ting kan kobles til nettet, og disse kan tilpasses etter behov for responstid, sikkerhet og stabilitet.

Det i tillegg til ...

1. ... enorme hastigheter

Ja, la oss få det sagt, først som sist: 5G vil by på utrolige hastigheter.

– År etter år vokser databruken med mellom 50 og 100 prosent. 5G vil gjøre det mulig å transportere mye mer data enn dagens 4G-nett, og er derfor langt mer modent for å takle den stadig mer avanserte databruken vår, forteller markedssjef Ole Andreas Ræstad i Telenor.

Ifølge Ræstad, vil vi merke det spesielt når vi strømmer eller bruker underholdningstjenester:

– Å spille på 5G vil gå som en drøm, med hastigheter på nivå med fiber!

5G-nettet kan tilpasses hver enkelt bedrift, uten å påvirke andre som også er tilkoblet, forklarer Ole Andreas Ræstad i Telenor.

2. Skivedelte nettverk

Skivedelte nettverk (såkalte «network slices») er ulike nettverk bygget på toppen av det underliggende mobilnettet. I praksis vil det medføre at for eksempel helsetjenester, industriområder og soner for autonome kjøretøy, får hvert sitt skreddersydde nettverk – men på samme mobilnett.

– 5G vil være så bra at bedrifter kan få egne konfigurasjoner for datatilkobling tilpasset til den enkelte bedriften. Mobilnettet blir ikke lenger «one size fits all», forklarer Ræstad.

3. Garantert tjenestekvalitet

Med 5G blir det mulig å tilby garantert tjenestekvalitet, eller «Quality of Service» (QoS).

For eksempel jobber mange aktører, inkludert Telenor, med å legge til rette for selvkjørende, autonome kjøretøy. Når disse ruller ut på norske veier, er det avgjørende at de hele tiden har en trygg, stabil og rask tilkobling gjennom mobilnettet.

– Tenk deg også en kirurg som skal utføre fjernoperasjon ved hjelp av en robot. Det vil kreve ekstremt rask responstid fra nettet, men med 5G vil dette være mulig, forteller Ræstad.

4. «IoT» – alt er koblet til alt

Du har kanskje hørt begrepet tidligere? «Internet of Things», eller «Tingenes internett», er blitt snakket om en stund nå. Det er altså, enkelt og greit, ideen om at flere milliarder enheter, sensorer, maskiner og ting er koblet til internett.

Ja, faktisk skal dette også lanseres i dagens 4G-nettverk, men 5G-nettet vil ha kapasitet til å håndtere enda flere enheter.

– Hver søndag når jeg lager mat i ovnen, tenker jeg hvor deilig det ville vært å kunne sitte i sofaen og kontrollere temperaturen i ovnen og ha full oversikt over matlagingen, innrømmer Ræstad.

Tenk deg en fremtid hvor du kan styre enhver artikkel i hjemmet ditt fra for eksempel mobiltelefonen. Det kan være ovnen, vaskemaskinen og kjøleskapet. Du kan styre strømmen til lading av el-bilen, og sensorer i vannrørene på hytta.

5. Full utnyttelse av VR og AR

På grunn av de enorme datamengdene virtual reality-utstyr krever, tror mange at 5G vil kunne få frem teknologiens fulle potensiale. Det samme gjelder såkalt «augmented reality» (forkortet til «AR»), altså en utvidet virkelighet.

VR omfatter teknologi som stenger omverdenen ute og lar deg utfolde deg i en kunstig virkelighet. Med AR kan du legge digitale elementer til den virkeligheten vi faktisk lever vi.

Det populære spillet Pokémon Go er kanskje det mest kjente eksempelet på AR-teknologi. Etter hvert som teknologien videreutvikles kan du for eksempel få opp trafikkinfo i et hjørne av frontruten når du kjører hjem fra jobb, og du og poden kan bygge kompliserte i Minecraft-strukturer i parken ved hjelp av hvert deres sett med AR-briller.

– Det er veldig mange som har troen på at briller som kan gjøre ulike ting kommer til å bli en realitet, sier Ræstad.