Søk
Meny

Hvor sikkert er 5G?

5G-sikkerhet

Vil mobiltrafikken være trygg på det nye mobilnettet? Dette har 5G å si for nettsikkerhet.

13. mars åpnet Telenor 5G-nettet for alle sine kunder – som første norske mobiloperatør.

5G har langt større kapasitet enn tidligere generasjoner, og kan dermed håndtere et enormt antall tilkoblede enheter. Det medfører et hav av nye, spennende og positive muligheter, men potensielt også flere inngangsdører for cyberkriminelle. 

Det er derfor naturlig å spørre: hvor sikkert er det nye mobilnettet?

Flere innganger for kriminelle

La oss ta det først som sist: 4G gir god sikkerhet, 5G gir bedre sikkerhet – og vil bli enda sikrere i fremtiden.

Som med dagens 4G-nett, vil også 5G ha kryptering av all trafikk på mobilnettet. Størstedelen av sikkerhetstruslene vil derfor være knyttet til programvaren i driftssystemene og de tilkoblede enhetene, samt kunnskapsnivået til brukerne. 

I sikkerhetsrapporten Nasjonal trusselvurdering 2020 poengterer PST at det vil være så godt som umulig for folk flest å finne ut om systemene tilkoblet mobilnettet inneholder ondsinnet programvare. Ifølge sikkerhetstjenesten vil trusselaktører kunne utnytte dette til å drive spionasje, manipulasjon og sabotasje.

Økt sikkerhet med 5G

Nettopp derfor kvalitetssikret Telenor 5G-nettet grundig, i god tid før det ble åpnet for allmennheten. Når de og andre operatører bygger ut mobilnettet, gjøres det i samsvar med krav og forskrifter fra myndighetene. Det er de norske mobiloperatørene som bygger ut og drifter mobilnettet og det gjøres kontinuerlige sikkerhetsvurderinger av underleverandører.

– Når det gjelder sikkerhet, er det viktigste for oss å bygge en infrastruktur som er robust, hvor vi har et forhold til hvilke sikkerhetsmekanismer som må være på plass for å beskytte oss mot sabotasje og etterretning. Men så skal vi heller ikke glemme at 5G også kommer med en del nye elementer som betyr økt sikkerhet, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor.

Telenor-Security-Operation-Senter

Telenors eksperter på cybersikkerhet følger trafikken i nettet hele døgnet. Foto: Jan Peter Lehne

Sikker oppdeling av nettet

Tangen sikter til egenskaper i 5G-teknologien som innebærer forbedret nettsikkerhet. 5G har større kapasitet og frakter data med langt kortere forsinkelse enn dagens nett. Dermed vil tilkoblede enheter kunne styres i sanntid, noe som er avgjørende for blant annet autonome kjøretøy og fjernkirurgi.

Om noen år vil man også, gjennom såkalt «skivedeling», kunne gi ulike aktører tilgang til forskjellige deler av det samme mobilnettet. Thanh Van Do, seniorforsker ved Telenor Research, og Boning Feng ved OsloMets institutt for informasjonsteknologi, illustrerer et tenkt fremtidsscenario

Hvis politiet skal bruke 5G-nettet til sitt sambandsutstyr, vil det kreve topp sikkerhet. Helsetjenesten vil også kreve en viss sikkerhet, mens forbrukere trenger mindre sikkerhet til vanlig nettsurfing. Alle disse skal kunne bruke det samme mobilnettet. 

Med skivedeling vil det være mulig å opprette «skreddersydde nett» i 5G-nettet som vil oppføre seg ulikt for de tre nevnte aktørene. Politiets «område» av nettet har høyeste sikkerhet, helsetjenesten får en annen sikkerhetsgrad, mens folk flest kan koble seg til et pålitelig mobilnett som tilbyr de tjenestene brukerne forventer.

På denne måten sikres samfunnskritiske funksjoner som for eksempel styringen av selvkjørende kjøretøy eller et nødnett under utrykning. 

– Ved å dele opp nettet, får man en mer optimal bruk av det, og man klarer å styre mye forskjellig utstyr. Det kan man ikke med dagens 4G-nett, forteller Thanh.

Skivedeling vil være mulig i andre 5G-fase, det vil si nærmere 2023.

Trenger 5G-spesifikke løsninger

Utfordringene som følger med 5G skyldes altså ikke nettet i seg selv, men potensielle svakheter i programvaren til enheter som kobles til. Ifølge Karianne Myrvold, norsk kommunikasjons- og markedssjef i cybersikkerhetsselskapet Trend Micro, vil programvare laget av mennesker alltid inneholde sårbarheter.

I en kommentar i Computerworld skriver hun at løsningen ligger i å utvikle gode 5G-spesifikke sikkerhetsløsninger.

– Kunstig intelligens og maskinlæring kan blant annet bli avgjørende for å raskere oppdage mistenkelig aktivitet i slike programvaredefinerte nettverk. Derimot er kanskje den største utfordringen det faktum at det ikke finnes altfor mange fagfolk innen IT-sikkerhet som har erfaring med å beskytte 5G-nettverkene, skriver Myrvold.

Karianne-Myrvold-Trend-Micro

Ifølge Karianne Myrvold i Trend Micro trenger vi sikkerhetsløsninger spesielt utviklet for det nye mobilnettet. Foto: Trend Micro.

Det nye mobilnettet medfører altså et stadig økende behov for sikkerhetsekspertise i alle lag av samfunnet. Dette ansvaret tar myndighetene og mobiloperatørene på alvor.

– Det er selvsagt vår oppgave å utvikle oss i takt med teknologien, men også de som legger verdier på toppen må ta sin del av ansvaret, og tenke robusthet og sikkerhet også fra sin side, sier Nilsen i Telenor.

Med andre ord er alle nødt til å ta en del av ansvaret – myndighetene og mobilselskapene, så vel som virksomheter og forbrukerne som kobler seg til mobilnettet. Vi må forstå farene, ikke bare mulighetene, den nye teknologien medfører, og lære oss å bruke mobilnettet på en trygg måte.

Sertifisering på vei?

Det er også verdt å ta med seg at vi ikke står alene om disse sikkerhetsspørsmålene – de gjelder for alle land som står på terskelen for 5G-revolusjonen. 

EU-kommisjonen ønsker en standardisering for implementeringen av 5G-teknologi på tvers av medlemslandene. I dag reguleres dette ulikt fra land til land, noe kommisjonen mener er problematisk. 

Et forslag er at alt utstyr må testes etter standarder utviklet av anerkjente GSMA, et globalt forbund av over 700 mobiloperatører der Telenor er blant medlemmene. Slik sertifisering kan bli nødvendig ettersom det er knyttet såpass store juridiske og etiske utfordringer til 5G.

Hanne-Tangen-Nilsen-Telenor

Telenor vil alltid være en sikkerhets- og beredskapsorganisasjon – også med 5G, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor.

Uansett hva fremtiden bringer, jobber Telenor kontinuerlig med sikkerhetsspørsmål for å kunne levere et mobilnett i verdensklasse.

– Telenor har vært med i 165 år nå, og sikkerhet har alltid vært en faktor for oss. Vi er en sikkerhets- og beredskapsorganisasjon, og med 5G vil vi fortsatt være det, sier sikkerhetsdirektør Hanne Nilsen Tangen, og fortsetter:

– Vi skal selvsagt være vårt ansvar bevisst, men samtidig synes jeg ikke man skal drive skremselspropaganda med 5G – fordi 5G er en naturlig teknologirevolusjon som muliggjør en økende digitaliseringen av samfunnet.