Søk

Online.no

Meny

Kraftig økning i nettrafikken når \

Hva skjer når folk flest skal jobbe, studere, streame, surfe og holde kontakten med kolleger, venner og familie hjemmefra? Her er aktuelle tall fra Telenor.

Ny hverdag med nye vaner

Da koronaviruset for alvor var registrert i Norge, ble bruksmønsteret til folk flest kraftig endret. Arbeidstakere, studenter og skoleelever ble oppfordret til å jobbe hjemmefra, og det tradisjonelle jobbnettverket ble erstattet av hjemmebaserte løsninger.

Som en følge av dette har Telenor de siste to ukene målt en kraftig trafikkvekst i nettet:

  • Mobil tale: 50 % økning.
  • Mobildata: 25 % økning i perioder.
  • Internett på fast bredbånd: 30-40 % økning på dagtid. Grunnen er økt bruk av video (bl.a. Netflix, YouTube og NRK) og videokonferansetjenester.
  • SMS: 22 % økning. Normalt sendes 16 til 18 millioner SMS-meldinger gjennom Telenors nett i døgnet. Nå har trafikken økt til mellom 20 og 22 millioner SMS i døgnet. En stor del av denne veksten kommer av at myndighetene i stadig større grad bruker SMS i kommunikasjon med landets innbyggere.
– Nettet tåler denne ekstra belastningen. Vi er godt rustet for ytterligere vekst også, forsikrer Petter-Børre  Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

– Nettet tåler denne ekstra belastningen. Vi er godt rustet for ytterligere vekst også, forsikrer Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Slik håndterer Telenor trafikkøkningen

80 % av landets teletrafikk går gjennom Telenors nett, som er godt dimensjonert for ekstra belastning. I tillegg har Telenor iverksatt en rekke tiltak for å sikre at kundene er på nett til enhver tid, blant annet:

  • Økt kapasitet på flere hundre basestasjoner der man ser at trafikken øker.
  • Ekstra oppmerksomhet rundt feilsituasjoner. Telenor har veldig høy oppetid i nettet, men er ekstra oppmerksomme på at utfall i dagens situasjon er ekstra kritisk. Derfor holder man løpende kontakt med entreprenørene for å sikre rask feilretting ved eventuelle utfall.

– Kundene våre kan være trygge på at nettet har høy oppetid og god kapasitet, understreker Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.