Én av to har mobilregler for barna

Derfor er det viktig med gode mobilvaner og klare regler for bruk.
En av to har mobilregler for barna

Foto: ©2017 Telenor

6 av 10 foreldre mener det er viktig å ha kontroll med hva barna bruker mobilen til. Over 50 prosent setter egne regler for barnas mobilbruk, mens nær fire av ti har ikke kontroll på hvor mye tid barna bruker på mobilen. Gode mobilvaner med klare regler for bruk kan være lurt, mener Telenor. 

Tallene kommer frem i en undersøkelse om barn og mobilbruk som InFact har utført for Telenor. Undersøkelsen er besvart av personer med omsorg for barn som har egen mobiltelefon.

Kvinnene tar mobilkontroll

Det er flere kvinner enn menn som følger med på barnas mobilbruk. 66 prosent av kvinnene mener kontroll med mobilbruken er viktig – mot 52 prosent av mennene.

– Alle foreldre bør aktivt ta del i barnas mobilhverdag. Foreldrenes tilsyn er med på å gjøre barna trygge og bevisste mobilbrukere, samtidig som foreldrene får oversikt og kontroll over hva telefonen brukes til, sier Bjørn Ivar Moen, leder for Telenors mobilvirksomhet.

Bryter loven

Undersøkelsen avdekker dessuten at 37 prosent av foreldrene ikke har kontroll på hvor mye tid barna bruker på mobiltelefonen.

– Snakk med barna om fornuftig tidsbruk. Etabler noen regler om når det ikke er greit å ta fram telefonen. I vår familie har vi for eksempel en regel om at ingen mobiltelefoner skal ligge på bordet under måltider, forteller Telenors mobilsjef.

Moen mener en grundig mobilprat bør være obligatorisk i alle husholdninger med smarttelefoner og barn.

– De reglene som gjelder i den virkelige verden, gjelder jo også for mobilbruk. Mobbing og trakassering via mobil er faktisk ulovlig, ifølge lovverket. Det bryter også med norsk lov å ta bilder av andre og publisere eller vise disse uten samtykke. Lær barnet god mobilskikk ved å ta den digitale praten, oppfordrer Moen.

Diskuterer mobilregningen

Når det gjelder penger, er foreldrene mer samstemte. Nesten åtte av ti oppgir at det er viktig å ha kontroll på barnas mobilkostnader, men det er foreldre på 35 år og oppover som er mest opptatt av dette.

– Litt overraskende er det at 44 prosent av foreldre under 34 år mener barnas mobilkostnader er uvesentlig. For foreldre mellom 35-49 år er tilsvarende andel 8 prosent. Det er både smart og faktisk ikke så vanskelig for hele familien å ha grenser og forutsigbarhet på mobilkostnadene.

– Samtidig svarer 57 prosent ja på spørsmål om barnas mobilregning blir diskutert hjemme. Det er derfor åpenbart at mobilkostnadene til familiens minste er tema og noe mange foreldre er opptatt av, sier Moen.

Bedre kontroll med Telenors tjenester

Telenor har flere løsninger som gir foreldre bedre forutsetninger for kontroll og oversikt over barnas mobilbruk- og kostnader, blant annet Sikkert Barn og Mobbefilter. Tjenestene leveres vederlagsfritt. Telenor driver også Bruk Hue, Norges største antimobbe-kampanje, som har som mål å komme den digitale mobbingen til livs. 

Mer om tjenestene:

Populært på Online.no nå: