Søk
Meny

Barns mobilbruk: Dette er foreldre mest bekymret for

Elsa Kallevig (10) og Martine Molland (10) har begge egen mobil og mener foreldre ikke trenger å være så strenge når det kommer til barns mobilbruk fordi barna er mer forsiktige enn de voksne tror. Foto: Brand Studio.

Elsa Kallevig (10) og Martine Molland (10) har begge egen mobil og mener foreldre ikke trenger å være så strenge når det kommer til barns mobilbruk fordi barna er mer forsiktige enn de voksne tror. Foto: Brand Studio.

– Foreldrene føler seg usikre og vet ikke nok om barnas digitale liv, sier Ana Brodtkorb i Telenor. Her er ekspertens råd for å bli tryggere på barnas digitale liv.

– Jeg synes foreldre bør begynne å stole litt mer på oss når det kommer til mobilbruk, og gi oss en sjanse. De må stole på det vi sier og trenger ikke følge med på alt vi driver med. Vi må for eksempel få lov til å bruke YouTube uten at de tror at vi går inn på skrekkfilmer som er 18+, sier ti år gamle Martine Molland.

Ana Brodtkorb, leder for avdelingen for samfunnsansvar og bærekraft og prosjektleder for Telenors antimobbeprogram «Bruk Hue».

Ana Brodtkorb, leder for avdelingen for samfunnsansvar og bærekraft og prosjektleder for Telenors antimobbeprogram «Bruk Hue».

Hun fikk sin første mobil da hun var åtte år og forteller at hun for det meste bruker den til å sende meldinger og ringe mor og far, avtale med venner når de skal treffes og til å se NRK Super.

– Jeg bruker ikke mobilen så mye i hverdagene, men mer i helgene fordi jeg har bedre tid da. Jeg får lov til å bruke den når jeg vil, men ikke når vi spiser. Da vil mamma og pappa snakke med oss i stedet for å se på iPad, TV og mobil.

Martines mor, Jill Molland, ser flere fordeler med at barna har egen mobil, men opplever også utfordringer som kan være vanskelig for en forelder å holde oversikt over.

– Hvis man bruker programmer og apper som gir en læring synes jeg det er bra, sier Molland, som for øvrig er daglig leder i Brand Studio, og fortsetter:

– Samtidig tenker jeg på at de kanskje ser ting de ikke skal se og ikke klarer å ha kontrollen på det. Og hvem de chatter med når de blir større. Jeg sier også til barna at alt av tekst og bilder man legger på nett, blir liggende. Derfor er det viktig å ikke legge ut noe som kan få konsekvenser eller oppfattes som nettmobbing.

Jill Molland, mor til Martine Molland (10). Foto: Brand Studio

Jill Molland, mor til Martine Molland (10). Foto: Brand Studio

Mest bekymret for nakenbilder og uønsket oppmerksomhet på nett

De siste tre årene har Telenor forsøkt å kartlegge foreldres holdning til egen og barns mobilbruk gjennom en årlig nasjonal foreldreundersøkelse.

– Det vi ser er at foreldre er mest bekymret for barnas sikkerhet på nett - for at de skal bli utsatt for spredning av nakenbilder og uønsket oppmerksomhet, sier Ana Brodtkorb, leder for avdelingen for samfunnsansvar og bærekraft og prosjektleder for Telenors antimobbeprogram «Bruk Hue».

– Foreldrene føler ikke at de har nok informasjon om holdninger, muligheter, trusler og grenser.

Utfordrende å være rollemodell

Brodtkorb viser til at voksne ikke alltid har god nok forståelse for hva barn gjør på mobilen og på nett.

– Foreldrene føler seg usikre og vet ikke nok om barnas digitale liv. Tallene fra årets undersøkelse viser at 80 prosent av foreldrene mener barna er for unge når de tar i bruk mobil, og 52 prosent av foreldrene føler seg presset til å la barna ta i bruk sosiale medier selv om barna ikke er gamle nok til det, sier hun og legger til:

– Mange vet heller ikke hva barna faktisk gjør på mobilen og hvilke apper de bruker. De vil gjerne ha en bedre forståelse av hva de gjør for å kunne holde seg oppdatert, sier eksperten.

Hun viser til at foreldre føler seg mest bekymret når det kommer til digital mobbing og deling av seksualisert innhold, og at dette er noe de ønsker å vite mer om.

– De synes også at det kan være utfordrende å være rollemodeller for barna om hva de skal gjøre på nettet. Undersøkelsene våre viser at barna gjerne ønsker rollemodeller, men at foreldrene er usikre på egne evner fordi de ikke føler seg digitale nok, sier Brodtkorb.

Derfor har Telenor tilpassede abonnement for barn og unge, som både gjør det enklere for foreldrene å ha kontroll på kostnader og forbruk, og som gir barna ekstra trygghet når de bruker mobilen.

– Senk pekefingeren

Eksperten råder foreldre til å snakke med barna om hva de liker å gjøre på nett og hvem de snakker med.

– Først og fremst mener vi at foreldre må senke pekefingeren. Jeg har selv barn og mener det er viktig å gi barna tillatelse til å reflektere. Det kan gjøres ved å stille åpne spørsmål, som «hva» og «hvordan» og «hva tenker du om...», sier lederen for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor.

Åpenhet mellom barn og foreldre er det viktigste, men mange foreldre oppstartshjelp for å komme i gang. Brodtkorb viser til at Telenor blant annet har etablert Foreldreskolen.no etter å ha invitert Kripos, UNICEF, Helsesista, Barneombudet og barna selv til å gi sine råd.

– Det er en fin ressurs hvor de kan finne viktige råd og hjelp til å sette i gang samtalen om temaer foreldre ikke vet nok om. Her ligger det for eksempel konkrete spørsmål de kan bruke. Vi mener det er viktig at foreldrene deltar i barnas digitale liv og hva de gjør på den digitale arena. Det kan også bidra til å øke tillitsforholdet mellom dem og til at barna enklere sier ifra hvis noe skjer med dem på nettet, sier Brodtkorb.

Barn får ofte høre at de bruker mobilen for mye. Men hvem bruker den egentlig mest? Se videoen her:

– Forstår ikke helt hva vi bruker den til

Ti år gamle Martine Molland mener at foreldre i dag bare delvis forstår hvorfor barna skal ha telefon når de er så unge.

– Jeg tror ikke de helt forstår hva vi bruker den til. Vi trenger den ofte når vi lurer på noe, eller vil ringe når vi er hjemme fra skolen og spørre om vi kan lage mat. Men jeg vet at mamma stoler på meg når jeg holder på med mobilen.

Mor Jill Molland forteller at de prøver å holde en åpen dialog rundt mobilbruken i hjemmet.

– Hun vet at hun ikke skal sitte altfor lenge på mobilen og at hun ikke skal inn på nettsider som ikke er for barn eller ting som ikke er bra. Jeg stoler på henne og går ikke inn og sjekker hva hun har gått inn på, selv om jeg vet at det er noen foreldre som gjør det.

– Jeg tror det viktigste er å ta opp dette med mobilbruk hyppig, og minne barna på disse samtalene fordi de glemmer raskt. I dag er de også flinke i skolen til å ta opp de vanskelige temaene rundt mobilbruk, og gjør mye i skolen for å forebygge mobbing, avslutter Molland.

Disse abonnentene er skreddersydd for barn og unge

Med Telenors U11-abonnement har barnet fri bruk av ringeminutter, SMS og MMS, i tillegg til 100 MB inkludert. Med dette kan barnet alltid ringe hjem, som gir en ekstra trygghet. Samtidig sørger U11 for at det er full stopp når den inkluderte datamengden er brukt opp, slik at det ikke blir noen ubehagelige overraskelser på fakturaen. For de litt eldre barna eller dem som trenger mer mobildata, finnes U18 hvor man kan få opptil 8 GB.

Med disse abonnementene følger det også med «Sikker Bruk» - et verktøy hvor du kan sperre barnas mobil for uønskede meldinger, teletorgnummer, bruk til utlandet og reserveres mot opplysningstjenester.

Skulle U11 og U18 ha for lite data, finnes også Familiebonus. Her får dere ekstra data hver måned, helt kostnadsfritt. Hvert Telenor-produkt familien har, gir 0,5 GB og jo flere produkter dere har, desto mer data blir det. Dataen kan fordeles fritt mellom familiemedlemmene.