Søk
Meny

Hvor sikkert er egentlig barnet ditt på nett?

Ungdom har et mer avslappet forhold til sikkerhet på nett enn resten av befolkningen, viser ny rapport.

– Det vi ser er at kunnskapsnivået er lavt, og usikkerhetsnivået er høyt. Ungdommene vet ikke hva man skal gjøre og ikke gjøre, som ofte kan føre til at de gjør feil, sier seniorrådgiver i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS), Bjarte Malmedal.

Han er en av forfatterne bak en rapport fra NorSIS, der det kommer fram at ungdom er verstinger når det kommer til nettsikkerhet.

– Generelt oppfatter ungdom risikoen for trusler på nett som mindre enn resten av befolkningen. Det er lavest blant gutter, og det gjenspeiler seg i deres atferd.

Dette er SAFE

SAFE er en sikkerhetspakke fra Telenor som sørger for at du surfer trygt med mobilen, blir varslet hvis informasjon om dine betalingskort eller e-postadresser havner på avveie, og får hjelp hvis du blir utsatt for ID-tyveri.

SAFE inkluderer tre tjenester:

• SAFE WiFi

• SAFE ID-vakt

• SAFE ID-tyveriforsikring

SAFE koster 129 kr/mnd. Tjenesten er tilgjengelig for alle, også for deg som ikke er Telenor-kunde.

Prøv SAFE

Deler passord for «streaks»

Malmedal drar fram Snapchat som et eksempel.

– På Snapchat er ungdommen veldig opptatt av å telle såkalte «streaks» – altså hvor mange påfølgende dager du og en venn klarer å snappe til hverandre. Hvis du hopper over en dag, så nullstilles telleren, forklarer han.

– Disse «streaksene» gir sosial anerkjennelse, og er så viktige at unge deler passord med hverandre når de ikke har mulighet til å snappe selv. Noen ganger går dette galt og passordet blir misbrukt.

Dårlig opplæring

Parametrene for sikker atferd i NorSIS’ undersøkelse er blant annet hvordan man bruker passord, hva man gjør for å beskytte seg, og om man sikkerhetskopierer viktig data.

At ungdommen scorer dårlig på dette, setter Malmedal blant annet i sammenheng med mangel på erfaring, så vel som måten unge lærer om nettsikkerhet på.

– De lærer om nettsikkerhet i stor grad av seg selv eller vennene sine, og i liten grad av mennesker med fagkunnskap.

FLINKERE ...?: At ungdom er vokst opp i den digitale verden, betyr ikke nødvendigvis at de vet mer om nettsikkerhet.

FLINKERE ...?: At ungdom er vokst opp i den digitale verden, betyr ikke nødvendigvis at de vet mer om nettsikkerhet.

Flinkere enn læreren

Nettsikkerhet er riktignok en del av norske læreplaner, men et problem er at elevene ofte føler seg flinkere enn lærerne, og at skolene ikke er gode nok til å ta tak i dette.

Dessuten mener Malmedal at å ha nettsikkerhet som utdanningsmål i en fagplan ikke er en sterk nok satsning, fordi undervisningen fort kan bli for sporadisk.

– Dette er så dynamisk, og barna må modnes inn i tankegangen om nettsikkerhet. De må kontinuerlig tenke over det, reflektere, diskutere og bli det bevisst. Jeg skjønner ikke hvordan man skal klare det uten at noen setter seg ned med dem jevnlig, sier han.

Ikke overlat alt til barna

Som med annen oppdragelse mener Malmedal at dette må være et delt ansvar mellom skolen, som bør gi sin opplæring i nettsikkerhet et løft, samt foreldre.

– Oppfordringen til foreldre er å forsøke å være til stede i barnas digitale liv. Ikke overlat arenaen til barna selv – da blir det en slags jungellov.

Selvfølgelig har barna rett til privatliv, men man må veie dette opp mot de farene de utsetter seg for, sier han.

– Du kan kanskje ikke si til en 15-åring at han ikke skal dele passordet sitt, for det vil han gjøre uansett. Men du kan sette deg ned og si: «Hvem stoler du på? Bytter du passord etterpå?» Ha samtaler om disse tingene, så vil de få en bedre forståelse av hva som kan være lurt å gjøre og ikke.