1 av 4 mobilladere kan være livsfarlige

Svensk stortest av USB-ladere ga oppsiktsvekkende resultat.
Usikre mobilladere

De fleste av oss har mobilen innom laderen en gang om dagen – eller kanskje heller om natta, etter en lang dag med mye mobilbruk?

Dette til tross for at det sterkt frarådes å lade mobiler om natta, grunnet fare for brann.

Disse advarslene er det god grunn til å ta seriøst, ifølge en fersk undersøkelse av USB-baserte ladere fra det svenske Elsäkerhetsverket:

Så mange som en fjerdedel av de testede laderne var så mangelfulle at de rett og slett kan være livsfarlige. Felles for disse er gjerne at de er ikke-originale, og har dårlig byggekvalitet.

Kan føre til støt og brann

I den omfattende testen har Elsäkerhetsverket tatt for seg 60 ladere, både billige og dyre. Alle kunne kjøpes i Sverige, i butikk eller på nett.

Ifølge Dinside, som omtaler testen, hadde 23 prosent av laderne (14 av de totalt 60) så store tekniske svakheter at de kan medføre livsfare ved normal bruk.

En av de mest kritiske manglene som gikk igjen i nesten halvparten av de testede laderne, var tilnærmet null isolasjonsavstand mellom nettspenning og USB-utgangen.

Da skal det ikke mye til før du kan få et kraftig elektrisk støt, eller at en brann kan oppstå.

– At en av ti ladere kun har lakken på lederne som isolasjon mellom farlig nettspenning og USB-utgangen er bemerkelsesverdig. Her er det ikke lenger spørsmål om hvis, det er heller et spørsmål om når det blir overspenning og at laderen dermed blir strømførende, uttaler Mikael Carlson, teknisk ekspert hos Elsäkerhetsverket ifølge Dinside.

USB-lader

Med en USB-lader kan du koble en USB-ledning mellom mobilen og selve laderen. Dette er etterhvert standarden for de fleste mobilladere.

Ekstra utsatt ved slitasje

Resultatet fra testen er nedslående: Ifølge rapporten er det vanligere med alvorlige mangler i slike mobilladere enn med andre type elektriske produkter som blir regelmessig testet.

Det ble funnet alvorlige feil i både dyre og billigere ladere – men det var jevnt over høyere forekomster av feil i ladere som manglet merking fra produsenten eller varemerke (se etter CE-symbolet).

Problemet forsterkes dessuten ytterligere ved at måten vi aktivt bruker slike ladere på, med daglig belastning og slitasje, øker risikoen for skade.

Du kan lese hele rapporten (PDF) hos Elsäkerhetsverket

Antall branner fra ladere

Denne grafen viser antallet branner i Sverige der USB-ladere er oppgitt som trolig brannårsak. I 2015 var tallet hele 17.

Sjekk laderne i hjemmet!

Av alle anmeldelser og tips det svenske tilsynet fikk inn i løpet av 2015 og 2016, dreide 46 prosent seg om brann, 27 prosent om elektrisk støt, mens resten gikk på blant annet manglende merking.

Det er ifølge opplysninger Dinside har innhentet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ikke planlagt en tilsvarende undersøkelse i Norge. Fra 1. januar 2015 er det meldt inn rundt 370 bekymringsmeldinger fra norske forbrukere, hvorav tre av disse gjaldt USB-ladere.

Det gjelder samme regelverk for salg av elektriske produkter i Sverige og Norge. Men som den svenske testen viser, kan du altså likevel ende opp med en potensielt farlig lader også her til lands.

Derfor kan det være veldig smart å gå gjennom alle laderne i huset, og sjekke at de er tilstrekkelig godt merket og ikke blir for varme. Kanskje har noen av de yngste i familien prøvd å spare litt penger ved å kjøpe en billig lader via nettet?

Unngå kopiladere

– Sørg for å ha skikkelig utstyr og kjøp derfor originalladere fra autoriserte produsenter. Det selges svært mange billige mobilladere på nettet, men langt i fra alle av disse er sikre. Hvis laderen koster 50 kroner bør det ringe en bjelle, har Johnny Guldager, avdelingsdirektør i Infratek Elsikkerhet, tidligere uttalt til Online.no.

Han fikk da støtte fra informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring, som mente at billige kopiladere i verste fall også kan føre til at mobilbatteriet eksploderer – noe som kan være spesielt katastrofalt om noen i familien lader om natta:

– Du må ikke lade mobilen ved eller i sengen. Mobilen kan bli så varm at den tar fyr, og den vil da utskille giftig røyk. Den røyken er så skadelig at du kan sovne inn for godt før du merker noe.

Populært på Online.no nå: