Voksne lærer barn å mobbe på nett

- Barna blir selvfølgelig påvirket av det de ser, hører og leser, forteller Kjellaug Tønnesen i Barnevakten.
Netthets blant voksne

Du ser det overalt på internett. Ufine kommentarer blir slengt ut i øst og vest av tilsynelatende oppegående mennesker i sosiale medier, kommentarfelt og blogger. Noen ganger under fullt navn, andre ganger anonymt. Dette skjer i stor grad i åpne fora, hvor også barn og unge ferdes.

- Som voksne er vi sterke forbilder for våre barn. Barn i dag er mye på nett fra de er ganske unge, og det kan nok virke som at en del voksne ikke tenker gjennom konsekvensene det kan ha, forteller Tønnesen.

95 prosent av alle barn mellom 9 og 16 år har tilgang på PC/Mac. Paradoksalt nok er det bare 6 prosent av foreldre som bevisst ønsker å skjerme barna fra mobbing på nett. Det viser tall fra rapporten Foreldre om småbarns mediebruk utført av Medietilsynet

Barns ubehagelige opplevelser på nett

For barna selv kommer mobbing høyt opp på listen over ting de syns er ubehagelig å se på nett, sammen med blant annet seksuelle overgrep, rasisme og sykdom. En svært høy andel av barna har selv opplevd eller vært vitne til mobbing og andre ubehagelige hendelser på nett.

«Det er faktisk så drøyt noen ganger at dersom noen i familien for eksempel har dødd nylig, så kan noen finne på å skrive at det er bra og sånn.» - Gutt 15 

6 prosent opplyser også at de selv har vært slemme mot andre på nett i løpet av det siste året. Mobbing på nett har en svak nedadgående kurve, men det er fortsatt mye å jobbe med. 

- Hvis ikke brukeren selv greier å holde seg innenfor rammen for hva som er lov, så mener jeg at de som drifter nettsidene/appene/spillene må ta ansvar og moderere med å fjerne hetsing, usakligheter og personangrep, sier Tønnesen. 

Dessverre er det mange som velger å ikke melde fra om det de opplever, selv om de vet hvem de kan henvende seg til. Over halvparten opplevde imidlertid at de fikk hjelp til å løse problemet da de ba om hjelp. 

Foreldre påvirker barna

Barnepsykolog Willy Tore Mørch mener barn i stadig økende grad blir påvirket av foreldrenes oppførsel på sosiale medier.

- Er bilder og kommentarer fra voksne omsorgspersoner i sosiale medier for drøye, som bilder fra fyllefester, eller upassende informasjon om sexlivet eller foreldrerollen, kan det i verste fall skade barnas trygghetsforhold til foreldrene, sier Mørch til VG. Han understreker at dette i størst grad gjelder de yngste barna.

Høsten 2013 fikk blogger Hilde Jeanette Løberg mye oppmerksomhet for sitt innlegg om barns bekymring rundt voksnes inntak av alkohol. Hun tar opp problematikken hvor voksne mennesker gjør rusmidler til en dagligdags greie på Facebook. 

- Det er sjelden en enkeltepisode skader et barn, men om det går rutine i at det hver helg legges ut meldinger om hvor godt det skal bli å sette vinglasset til munnen eller ta seg en fyllefest, er det klart at denne informasjonsdelingen er med på å forme barnas syn på foreldrene, sier Mørch til VG.

Barn er ikke opptatte av personvern

Barn lærer om fornuftig bruk av internett i hovedsak fra skole eller foreldre. Likevel oppgir 27 prosent at de kjenner til en eller flere av vennenes passord på ulike sosiale medier. 21 prosent oppgir også å ha gitt ut passord til venner. 

Dette viser at barna ikke har en tilstrekkelig forståelse av hvor viktig det er å beskytte seg selv på nett. De har ikke nok kunnskap om farene ved identitetstyveri, eller hvordan personlig informasjon enkelt kan deles på internett, og bli der til evig tid. 

«Før Snapchat og Instagram ventet man kanskje til dagen etterpå. Da la man kanskje ikke ut alt, men nå gjør man det.» Jente 15

Voksne må være forbilder

Greit nok er ikke rusmidler og mobbing det samme, men barns observasjon av voksne vil gjenspeile seg i deres bruk av internett, akkurat som i virkeligheten. Å utvise høflighet og respekt er ikke noe som bare gjelder ansikt til ansikt. 

- Voksne bør gå foran som gode eksempler, og motarbeide hetsing og krenkende adferd på nettet ved å selv være saklig i sine innspill og kommentarer, samt å holde seg for god til å slenge skitt om andre både "in real" og på nett. Videre bør man snakke med barn og unge om hva som er normal folkeskikk, og at de normene vi har i samfunnet forøvrig også bør gjelde på nett og mobil, avslutter Tønnesen. 

Kilder: Medietilsynet, Medietilsynets Barn- og medier-undersøkelse, Borgestadklinikkens blogg, VG, Barnevakten