Ressurs på hjul

At Harald Riise (29) sitter i rullestol forhindrer han ikke i å være en ressurs for Telenor.
Programmet Open Mind, jobber aktivt for et inkluderende arbedisliv.

– Jeg har sittet i rullestol hele livet, så for meg er dette normalen. Gjennom mine oppdrag for Telenor får jeg mulighet til å vise at jeg kan prestere – selv med høye krav, sier Harald, som har jobbet for Telenor de fire siste årene.

Her jobber han med kommunikasjon og spons. Siden så godt som alt av arbeid skjer på PC-en, byr hans nedsatte funksjonsevne på få problemer – kanskje tvert i mot:

– Jeg tror mange funksjonshemmede, meg selv inkludert, er ekstra motiverte arbeidstagere. Vi har ofte litt mer å bevise og jobber ekstra hardt.

Skeptiske arbeidsgivere

Harald tror mange arbeidsgivere kan vegre seg for å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. Noe han til en viss grad forstår:

–Jeg tror det kan være vanskeligere for funksjonshemmede å komme inn i arbeidslivet, enn for andre. Jeg skjønner at mange arbeidsgivere kan føle en viss skepsis. Kanskje særlig når det gjelder arbeidsoppgaver som krever mobilitet og fysisk aktivitet. Mange glemmer nok kanskje å se mulighetene – for alle involverte.

Selv kom han inn i Telenor gjennom Open Mind, et program i bedriften som jobber for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet.

Lønnsomt for samfunnet

En analyse SINTEF gjennomførte av Open Mind i 2006, gir Harald i stor grad rett i at inkludering kan lønne seg. Da anslo de en netto samfunnsøkonomisk gevinst på 100 millioner kroner siden oppstarten i 1996. 

Direktør for programmet, Ingrid Annette Ihme, mener det er flere grunner enn økonomiske til å ansette folk med funksjonshindringer:

– Telenor og samarbeidsbedriftene opplever at ansatte med funksjonshindringer er en ressurs, og en styrke for arbeidsmiljøet, sier Ihme.

Siden starten har om lag 250 personer vært med i Open Mind-programmet. For Harald Riise har programmet fungert som en døråpner til arbeidslivet:

– Man trenger jo erfaring for å få seg jobb. Samtidig er det jo ikke så enkelt å få seg erfaring, uten å ha noen tidligere jobb å vise til. Så da jeg ble tipset om Open Mind gjennom studieveilederen min på Blindern, søkte jeg.

Vil du bli en del av Open Mind? Se søknadsinfo på programmets nettsider

God start på arbeidslivet

I følge Harald er programmet lagt opp på en måte som gjør det enklere å finne sin plass i bedriften:

– Programmet starter med et tre måneders introduksjonskurs, der fokus ligger på IT-opplæring og personlig utvikling. Deretter går man inn i en praksisperiode på 21 måneder. Denne tiden kan man bruke på å utvikle seg selv, samtidig som man jobber for å bli vanskelig å erstatte. Det er nå to år siden programmet var over for min del, så noe riktig har jeg gjort, sier han, med glimt i øyet.

Han mener Telenor er et glimrende utgangspunkt for en videre karriere, funksjonshemmet eller ikke:

– En av de tingene som er positivt med Telenor, er at det er en breddebedrift med behov for utrolig mange ulike kompetanser. Så lenge jeg fortsetter å prestere vil det alltid være muligheter her, avrunder Harald.