Søk

Online.no

Meny

Klare til å rykke ut om nettet faller ned i stormen

Slik forbereder Telenor sine installasjoner før stormhelgen.

Det kommer til å blåse kraftig i hele Sør-Norge denne helgen. Meteorologisk institutt har oppjustert farenivået til rødt for Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold – noe som er det høyeste nivået.

Også innbyggerne i Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland kan forvente kraftige kast.

Politiet har derfor gått ut med en innstendig oppfordring til folk om å holde seg innendørs, og å sikre løse gjenstander – alt fra båter til trampoliner står i fare for å bli tatt av vinden, og forvolde potensielt stor skade.


Mangler du nett i boligen din nå? Kikk her for oppdatert informasjon om ditt område

Klar til å rykke ut

Men også viktig infrastruktur er denne helgen spesielt utsatt for vind og vær. Det er særlig strømtilførsel som er kritisk for Telenors installasjoner, med potensielle utfall på mobil og bredbånd som resultat.

Derfor har Telenor nå forberedt seg ekstra godt på potensielle skader, med entreprenører som står i beredskap for å rykke ut.

– Mobilnettet er blitt kraftig forbedret og batterikapasiteten økt de siste årene, men ved strømbrudd over lengre tid vil etter hvert basestasjonene gå ned, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Følger værsituasjonen nøye

Han forteller at Telenor høyner beredskapen og følger værsituasjonen døgnet rundt, og er i løpende kontakt med beredskapsrådene i de aktuelle fylkene.

– Kundene må være forberedt på at det kan ta tid dersom mobil eller bredbånd blir borte. Vi prioriterer liv og helse fremfor alt, understreker Amundsen.

En rekke tiltak iverksatt

Telenor jobber kontinuerlig med å styrke nettet også fremover. Dette er noen av tiltakene som har blitt gjennomført til nå: 

  • Antall transportveier for mobiltrafikken og IP-trafikken er økt mellom hovedknutepunkter i landsnettet.
  • Telenor har sikret batteri-backup på nær alle av sine mobilstasjoner, og utvidet kapasiteten på batteribankene på mobilstasjoner i utsatte områder. Dette reduserer konsekvensene av strømbrudd av lengre varighet. 
  • Flere enn 500 fastmonterte dieselaggregater sikrer reservekraft til alle viktige knutepunkter i telenettet.
  • Beredskapslagre rundt i landet med mobile aggregater brukes for å sikre kraft til viktige stasjoner og knutepunkter i ekstremsituasjoner.
  • Telenor gjennomfører proaktiv overvåking og vurdering av risikobildet før uværene når land.
  • Selskapet har etablert Task Force med inkludering av alle involverte parter når situasjonen vurderes til sannsynligvis å ville bli alvorlig.
  • Profesjonalisert kontaktflate mot fylkesberedskapsrådene.
  • Styrket Telenors beredskapslagre og sikret god håndtering av aggregater.