Sender du smilefjes til sjefen din?

Å bruke emojis ukritisk kan være en risikosport, mener ekspertene.
Det er ikke så lurt å sende smilefjes til en kommende sjef

Bruk av smilefjes, eller såkalte emojis, har tatt av. Det går snart ikke en e-postmelding eller SMS uten at vi slenger på ett eller flere tegn. Stort sett er det et smil, et blunk eller kanskje et hjerte. Men vet vi hvordan mottakeren reagerer når vi sender våre smil verden rundt? 

- Bruk av smilefjes er en risikosport, og spesielt overfor noen du ikke kjenner, mener Linda Lai, professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Hun har forsket på hvordan folk reagerer når de mottar meldinger med og uten smilefjes. I et blogginnlegg skriver hun om hvordan hun gjennom kontrollerte eksperimenter studerer de helt ubevisste reaksjonene som folk ofte ikke er klar over selv.

- Jeg spør ikke folk om hvordan de tror de vil reagere, men tester hvordan de faktisk reagerer, forklarer Lai.

Mindre kompetent

Linda Lai har forsket på smilefjes

Linda Lai har forsket på hvordan vi reagerer på andres bruk av smilefjes.

Du trodde kanskje du krydret en jobbsøknad om du slenger på et smilefjes eller to i e-posten du sender til din ønskede kommende arbeidsplass?

Tja, kanskje det, men forskningen viser faktisk at du dermed også fremstår som mindre kompetent.

- Jobbsøkere som bruker smilefjes i eposter til potensielle arbeidsgivere, blir sett på som hyggeligere, men også som mindre profesjonelle og mindre aktuelle for jobben de søker på, skriver Lai.

Ikke smil til kundene

En person som tilbyr tjenester til nye kunder, bør også være forsiktig med smilefjesene. Når unge studenter fikk se en e-post fra en mulig ny tannlege, syntes de at tannlegen virket mindre kompetent og var mindre aktuell om han brukte smilefjes i e-posten, viser Lais forskning.

Derimot viste det seg at studenter som leste en helt identisk e-post fra samme tannlege, men uten smilefjes, var vesentlig mer positive, både til tannlegens kvalifikasjoner og til å bruke tannlegen.

Flere eksperimenter viser også at ledere og medarbeidere som bruker smilefjes i e-post til hverandre, blir sett på som mindre kompetente og mindre profesjonelle. Dette gjelder spesielt hvis de ikke kjenner hverandre så godt fra før.

Krever gjenytelse

Linda Lais forskning viser at det også er risikabelt å slenge på et smilefjes når man ber noen om en tjeneste. Når e-poster med spørsmål om hjelp inneholder et par smilefjes, synes mottageren det er mye mer naturlig å be om en gjentjeneste. 

- Det ser ut til at smilefjeset gjør det enda tydeligere at senderen ber om noe, mens senderen på sin side kanskje mente at smilefjeset bare skulle blidgjøre mottageren, mener Lai.

Menn mer negative

Det er også kjønnsforskjeller i forhold til hvordan vi reagerer på mottak av smilefjes. Mannlige jobbsøkere som brukte smilefjes, fikk dårligere vurdering på kompetanse og profesjonalitet både av kvinnelige og mannlige arbeidsgivere.

Og mannlige jobbsøkere som brukte smilefjes og ble vurdert av mannlige arbeidsgivere, kom aller dårligst ut.

Inflasjon i fjes

Christine Calvert

Christine Calvert er Norges eneste tekstdoktor. Foto: Peter Mydske

Christine Calvert er Norges eneste tekstdoktor. Hun holder foredrag, kurs og verksteder om språk og kommunikasjon, og har mange meninger om hva som er en god og dårlig e-post.

- Jeg synes i tillegg det har gått inflasjon i bruk av emojis. Det er nesten som å banne. Når du gjør det ofte nok, mister det effekten, og ødelegger tekstflyten. På det mest ekstreme har jeg opplevd å e-poster med smilefjes i slutten av hver setning, sier hun.

Sur + smil = ?

Å kommunisere skriftlig kan være vanskelig. Noen mener at smilefjes kan mildne en litt sur melding. Christine Calvert mener det bare blir utydelig. 

- Å si noe skarpt eller ironisk, for så å avslutte med et smil, er dobbeltkommunikasjon. Det gjør e-posten mer uklar, synes jeg. Det er alltid bedre å være tydelig og jobbe med språket, sier hun.

Selv er hun blitt mye mer varsom med bruk av smilefjes etter at hun ble oppmerksom på Linda Lais forskning. Hennes råd er at man bør tenke seg nøye om hver gang man bruker en emoji i en profesjonell sammenheng. 

- Send aldri smilefjes til noen som ikke har sendt det til deg først. Om du skal bruke det, holder det med ett smilefjes, ikke flere. Og tenk at det skal understøtte noe av det du allerede har sagt, sier hun.

Et viktig poeng er at e-poster skrevet i profesjonell sammenheng ofte blir videresendt til andre. 

- Derfor vet du aldri helt hvem som ser det du skriver. Dersom du fremstår som mindre kompetent dersom du slenger med smiletegn, er det bedre å la være. Dette handler også om profesjonell omdømmebygging. 

Mer visuelle

De samme reglene kan sies å gjelde også ved bruk av SMS, men Christine Calvert mener det er forskjell på privat og offentlig bruk også der.

- Jeg ville reagert sterkt dersom jeg fikk en sms full av emojis fra en samarbeidspartner jeg ikke kjenner så godt. Men fra en venninne er det bare sjarmerende, mener hun.

Derimot mener hun ikke at emojiene er i ferd med å ødelegge språket vårt.

- Det er jo litt morsomt også, vi blir mer visuelle. Men hold det på det private plan, understreker hun.