Helseråd på nett – hva kan du stole på?

Her er legens beste tips.
Syk dame

Ikke all helseinformasjon på nett er til å stole på. Foto: iStock LP ©2016

Internett flommer over av nettsteder med mer eller mindre pålitelige helseråd. Vi har snakket med lege Wasim Zahid, aktuell med programmet Hva feiler det deg? på NRK, om hvor det er trygt å søke etter medisinsk informasjon på nettet.

– Via internett kan du tilegne deg kunnskap om helsen din, samt få forståelse for hvorfor en eventuell sykdom er som den er. Men, husk at du alltid bør ta med informasjonen du finner til legen din. Selvdiagnostisering kan i verste fall få alvorlige konsekvenser, sier Zahid.  

Big business

Wasim Zahid

Wasim Zahid

I takt med at vi stadig oftere googler symptomer og sykdommer, vokser jungelen med helseinformasjon i høy fart. Mye av det kan være nyttig, men samtidig dukker det opp flere useriøse aktører. 

– Nettsider kan fremstå som profesjonelle og seriøse, selv om innholdet er dårlig. Tidvis kan det være feilinformasjon eller direkte løgner. Bruk din kritiske sans når du googler, og ikke len deg på det første du finner. Det finnes mange aktører som er ute etter å tjene penger og som for eksempel vil lure deg til behandlinger som kanskje ikke virker, forteller Zahid.

Her er hans tips til trygge nettsider med helseinformasjon:

1: Helsenorge.no
Helsenorge.no er laget av direktoratet for e-helse, og samler informasjon fra ulike organisasjoner i helsesektoren. Siden er laget for å gi deg generell kunnskap. Hos helsenorge.no kan du også logge deg inn på siden Min helse hvor du kan bytte fastlege, få innsyn i pasientjournalen din eller se reseptene dine.

2: Nhi.no/pasienthandboka
Tidligere pasienthandboka.no. Her kan du få oversikt over forskjellige symptomer, sykdommer og behandling. Et av formålene med nettstedet til NHI er at behandler og pasient skal ha mest mulig lik kunnskapsbakgrunn og dermed gjøre bedre beslutninger i fellesskap.

3: Lhl.no
For konkrete spørsmål og informasjon om hjerte- og lungesykdom kan du oppsøke det offisielle nettstedet for foreningen for hjerte- og lungesyke.

4: Kreftforeningen.no
Her finner du inngående informasjon om de aller fleste kreftsykdommer.

5: Diabetes.no
Her finner du inngående informasjon om diabetes. 

Populært på Online.no nå: