Søk

Online.no

Meny

Når barnet gruer seg til skolestart

Mobbing er et stort problem i skolegården, og i disse dager er det mange barn som gruer seg til skolestart. Da er det lett å føle seg maktesløs.

Som foreldre ønsker man alltid det beste for barnet sitt, og det er ikke lett å vite hva man skal gjøre når barnet blir mobbet. Da kan det være godt å få profesjonelle råd.

Vi har tatt en prat med Kristin Oudmayer, fagansvarlig for oppvekst og inkludering i UNICEF, om den vanskelige situasjonen altfor mange norske barn befinner seg i nå som et nytt skoleår står for tur.

Opplever dere i Unicef at det er mange barn som gruer seg til å begynne på skolen?

Vi vet det er en god del barn og unge som er takknemlige for friminuttet en lang sommerferie gir fra daglig plaging på skolen, og som derfor gruer seg til skolestart igjen.  Samtidig er det viktig å understreke at mobbing og plaging ikke bare skjer i skolens åpningstid – det foregår for mange til alle døgnets tider – også i ferien. 

Hvilken rolle spiller nettmobbing i dette?

– Vi ser at det i stadig mindre grad er mulig å skille mellom den mobbingen og plagingen som foregår utenfor nettet, og den som foregår på nettet. For barn og unge er ikke dette to separate verdener. Det betyr at nettmobbing og ufrivillig bildedeling, eller redsel for det, spiller en betydelig rolle. 

Hva slags følelser er det barna sliter med?

– På generelt grunnlag vil jeg si barn og unge som opplever mobbing kan oppleve et vidt spekter av følelser og reaksjoner. Noen strever med sterk redsel og angst, ensomhet, tristhet, problemer med å stole på andre mennesker, sinne og en følelse av maktesløshet over ikke å stoppe det som skjer.

Hva kan du gjøre som forelder?

Som forelder er det lett å føle seg maktesløs når barnet blir mobbet, men det er likevel mye man kan gjøre – også i en forebyggende fase.

For deg som vil lære mer:

Bruk Hue: Et interaktivt undervisningsopplegg som tar opp kampen mot nettmobbing.

Den digitale foreldreskolen: Her får du innsikt og kunnskap om barn og unges liv på nett.

Mobillappen: Lærer barna trygg mobilbruk på en morsom måte!

Nettslett: Gir deg (med Telenor-abonnement) profesjonell hjelp til å fjerne uønsket innhold på nett.

Hva anbefaler du foreldre å gjøre hvis barna gruer seg til å begynne på skolen?

– Først og fremst er det viktig å vise forståelse og ta barnet på alvor. Hvis du som forelder blir sint eller stresset, kan det smitte over på barnet. Videre er det viktig å snakke om hvorfor barnet gruer seg. Gjerne når dere går tur eller gjør andre hyggelige ting sammen – da er det ofte lettere for barn å snakke.

Det kan også være lurt å ta initiativ til å samle noen venner før skolen starter, slik at de etter en lang ferie får reetablert kontakten igjen. Jeg vil også råde foreldre som er bekymret for barnet sitt, om å kontakte skolen før skolestart, så man sammen kan legge en plan for en trygg og god skolestart.

Når barnet ditt er mobberen

Det kan være vondt og vanskelig å tenke på, men hva om det er barnet ditt som mobber? Som forelder kan dette være en nesten like vanskelig situasjon å være i, men det er viktig å håndtere den på riktig måte.

Hva anbefaler du å gjøre hvis barnet ditt er den som mobber?

– Som voksen må man være tydelig på at det barnet har gjort ikke er akseptabelt, at det ikke er mulig å unngå å snakke om situasjonen. Men, det er samtidig viktig at barnet føler at det får forståelse og hjelp til å håndtere det vanskelige som skjer. Det er viktig å la barnet få snakke uten at det føler seg styrt av den voksnes behov for å vite, og man må derfor forsøke å unngå avbrytelser, kjefting og sterke følelsesutbrudd som får det til å handle om den voksnes følelser, ikke barnets. 

Videre er det viktig å samarbeide med skolen og andre foreldre, og la barnet vite hvilke forventninger som stilles. Det er også viktig å minne om at rollene skifter oftere enn før, og at barn som mobber og plager andre, selv kan sitte med lignende erfaringer. Voksne må derfor også søke å forstå hvorfor mobbingen har oppstått, og også hjelpe den som mobber og plager andre. 

Hvor går grensen for foreldrekontroll?

Som forelder kan det være vanskelig å sette grenser for barnets nettbruk, og vite hvor mye privatliv man skal tillate. Det er ikke lett å vite hvor grensene går, spesielt når man ønsker å beskytte barnet sitt mot nettmobbing.

Dette mener barna:

  • 65 prosent av barn synes ikke det er greit at foreldre går inn på barns mobil/etc uten lov
  • 27 prosent av barn sier at foreldre har delt film eller bilder av dem uten å spørre dem først
  • 68 prosent av barn mellom 10 og 12 år er på Snapchat. 16 prosent sier de ikke får lov. 46 prosent av barna opplever at foreldrene er for nysgjerrige og blandet seg i deres liv på nett
  • 36 prosent av barn spiller mer enn 3 timer om dagen
  • 47 prosent av barna reagerer på at foreldrene bruker mye tid på mobil/PC/etc

*Tallene stammer fra en undersøkelse gjennomført av Penetrace på vegne av Telenor Norge.

Hvor går grensene for hvor mye kontroll foreldre bør ha på barnas nettbruk?

– Barn har rett til privatliv og må få mulighet til å være barn, til å dele hemmeligheter og snakke med venner om ting de er opptatt av, uten å frykte at foreldrene snoker og kontrollerer dem. Samtidig er det slik at barn også har rett til beskyttelse mot mobbing, vold og overgrep. Dersom man som forelder mistenker at eget barn utsettes for  dette – eller utsetter andre for det – har man som voksen plikt til å gripe inn for å stanse det. 

På generelt grunnlag, vil jeg si at det er viktig at foreldre deltar i barns digitale liv og viser interesse for det barna er opptatt av. Det vil kunne bidra til å øke tillitsforholdet, og dermed øke sannsynligheten for at barna selv sier i fra om vonde opplevelser på nett.

Det å gjøre hverdagen på nettet til en del av den daglige samtalen, vil også være med på å redusere behovet for kontroll – og gi mulighet til å påvirke hvordan barn oppfører seg og håndterer livet på nettet. 

Har barnet ditt opplevd netthets?

Dette er Nettslett

  • Du får advokatbistand hvis du blir utsatt for netthets, eller privat innhold kommer på avveie. 
  • Dekker juridisk rådgivning, utgifter til advokat, tapt lønnsinntekt og psykolog.
  • Nettslett gjelder for både eier og bruker av abonnementet, f.eks. forelder og barn.

Les mer om Nettslett >

En undersøkelse Norstat har utført for NRK viser at over halvparten av dagens barn og unge har opplevd nettmobbing og ufrivillig bildedeling. Problemet er økende.

Grov nettmobbing, og private bilder på avveie, er vanskelig å stoppe på egenhånd og gjør at den som blir utsatt for det føler seg hjelpeløs og utrygg. I lys av dette har Telenor lansert Nettslett i samarbeid med HELP forsikring – en tjeneste som gir deg advokatbistand hvis du blir utsatt for netthets, eller privat innhold kommer på avveie.

Med Nettslett har du et støtteapparat – en dedikert advokat og kontaktperson, som hjelper deg i en vanskelig situasjon.