Slik unngår du toll og moms

Disse beløpsgrensene må du huske når du handler fra utenlandske nettbutikker.
Tastatur med blå kjøpsknapp

Det er mye å huske på hvis du vil unngå toll og moms. Foto: 2015 iStockphoto / redaksjonen.

Du kan spare noen kroner på å handle varer i utenlandske nettbutikker. Samtidig kan du få deg noen overraskelser om du ikke kjenner til toll- og momsreglene. 

Her er et knippe regler du bør kjenne til om du planlegger storhandelen på nettet.

Grensen går ved 350 kroner

I 2015 ble grensen for avgiftsfri import hevet fra 200 til 350 kroner.  Det betyr at alle varer på en verdi under 350 er fritatt fra både moms og toll. Husk likevel på at denne summen inkluderer frakt og andre utgifter. Når du bestiller varer, bør du derfor sjekke nøye om beløpet du betaler for varen inkluderer frakt/forsikring eller om dette kommer i tillegg.

Er varens verdi derimot over 350 kroner, må du betale 25 prosent merverdiavgift av beløpet. Denne summen må betales, uavhengig av om varen er tollfri – som de fleste varer er.

Er du usikker på hva sluttsummen blir, kan du regne ut totalbeløpet i Tollvesenets importkalkulator. Her finner du enkelt ut hvor mye du må betale i både toll og merverdiavgift for bestillingsvarer fra utlandet. 

Hvilke varer har tollavgift?

Du må også kjenne til tollreglene. Du må for eksempel betale tollavgift for både klær og matvarer, og dette kommer i tillegg til merverdiavgiften. Ekstra forvirrende kan det være at tollsatsene varierer.  Prisen bestemmes nemlig av varens produksjonsland og hvilken varegruppe den faller innenfor. 

Hos nettsiden Prosent finner du en oppdatert liste over tollsatsene på flere forskjellige varegrupper. 

Regn med fortollingsgebyr

Mange varer er fritatt for toll. Du må likevel regne med at du må betale et fortollingsgebyr dersom vareverdien er på 350 kroner eller over. Det er ikke et gebyr til Tollvesenet, men en betaling til transportøren. Tollvesenet forklarer avgiften slik:

«Når en vare blir sendt til Norge, skal den fortolles før du kan ta varen i bruk. Fortolling vil si utregning og betaling av merverdiavgift og eventuell toll eller særavgifter. Det kalles fortolling selv om du ikke skal betale toll på varen.»

Siden transportøren ofte fortoller varesendingen for deg, vil de derfor kreve en pris for utregning av avgifter – som de allerede har innbetalt til Tollvesenet. Ved all fortolling benytter Tollvesenet en egen omregningskurs som beregnes ut fra valutakursen hos Norges Bank.  

Hvor mye gebyret blir på, avhenger av hvilke priser transportøren bruker. Dette gjøres vanligvis av Posten, som tar 140 kroner for forenklet fortolling (varer fra 350-3000 kroner) og 288 kroner for varer over 3000 kroner.

Siden hver transportør gjerne har ulike satser, må du derfor sjekke med hver enkelt om hvor mye gebyret ligger på. Du skal selv kunne velge hvilket firma som sender varen til deg, og hvorvidt de krever fortollingsgebyr for varen. 

Du kan også velge å fortolle varene selv, men vær obs på at transportøren fremdeles kan kreve betaling for oppbevaring og ekspedisjon. Tollvesenet har en egen guide til hvordan du går frem. 

Toll- og avgiftsfritt mellom venner

Venter du på en gave fra noen du kjenner i utlandet? Da kan du glede deg over at gavesendinger fra privatperson til privatperson er toll- og avgiftsfrie, såfremt vareverdien ikke overstiger 1000 kroner. Si derfor fra til vedkommende om å krysse av boksen for «gave» på utsendelsesskjemaet de får på sitt postkontor.

Dette gjelder imidlertid ikke alkoholholdige drikkevarer eller tobakk.  

Bokormene i Norge kan glede seg ekstra mye. Bøker er nemlig fritatt for både toll- og merverdiavgift, og omfatter også tegneserier, tidsskrifter og sangbøker. 

Populært på Online.no nå: