Søk
Meny

Slik begrenser du sporing av mobilen din

Sporing på mobilen

Det er ikke så vanskelig å gjøre mobilen din tryggere – du må bare vite hva du skal se etter.

Mobilsikkerhet er stadig et aktuelt tema, og det er mange som er ennå ikke er klar over hvilke grep de kan – og bør – ta for å forhindre at personopplysninger og data kommer på avveie.

Den siste tiden har NRK rettet søkelyset mot konsekvensene det kan få når man deler sporingsdata med aktører som ikke nødvendigvis har rent mel i posen. Med data kjøpt fra et britisk selskap fikk NRK oversikt over bevegelsene til om lag 140 000 mobiler i Norge, deriblant 8300 mobiler på norske sykehus, krisesentre og psykiatriske institusjoner.

Dette var data som stammet fra apper som i utgangspunktet ikke har behov for å vite hvor du fysisk befinner deg – blant annet to apper for sminketips og menstruasjonssykluser.

Nettopp derfor er det viktig å kjenne til hvordan du begrenser tilgangen de ulike appene dine har til data fra din mobiltelefon. 

Husk at posisjonsdata kan være bra

Først er det likevel viktig å poengtere at GPS- og posisjonsdata i seg selv ikke er farlig. Faktisk er det mange nyttige tjenester og apper som ikke vil fungere uten tilgang til slik informasjon. Det gjelder for eksempel værvarsling, kart, treningsapper og mobilitetstjenester for bysykler, elektrisk sparkesykler og bildelingsaktører.

I NRKs omtale slår derimot Forbrukerrådet alarm om at blant annet sminke- og syklusappene Perfect365 og MyDays deler personopplysninger med tredjeparter. Flere av disse selskapene selger dataene videre for kommersielle formål.

Her er det betimelig å spørre seg selv om hvorvidt slike apper faktisk trenger tilgang til opplysninger om dine bevegelser. I mange tilfeller vil svaret være: «nei, det gjør de jo egentlig ikke».

Begrens sporing med Android og iOS

Uansett hvilken telefon du bruker, er det forholdsvis enkelt å begrense tilgangen appene har til posisjonsdata. Måten du går frem varierer riktignok mellom iOS og Android, og for sistnevnte kan oppsettet være litt ulikt avhengig av produsent og hvilken versjon du kjører av Android.

På iPhone må du åpne Innstillinger og deretter klikke deg inn på Personvern. Du kan se hvordan du går frem, steg for steg, i denne guiden.

Enten mobilen din kjører Android 9 eller den nyeste versjonen Android 10, starter du i Innstillinger. Deretter er fremgangsmåten litt forskjellig, og vi går igjennom begge operativsystemene her.

Thorbjørn Busch

Sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor.

Sporing som fordel for nordmenn

Det er fort gjort å tenke at all form for sporing er en trussel, men datainnsamling kan ikke bare være harmløst – det kan faktisk være avgjørende for utviklingen av nødvendig infrastruktur. Gjennom innsiktsverktøyet Mobile Analytics samler Telenor inn brukerdata som kommer befolkningen til gode. Informasjon om nordmenns bevegelsesmønster er utrolig verdifullt med tanke på blant annet byplanlegging, turisme og transport.

Her er det viktig å skille mellom mobilsporing gjort av apper og den som gjøres av mobiloperatøren. Alle dataene som samles inn av Telenor Norge er underlagt sikkerhetslovene og dermed ekstra strenge sikkerhetskrav. Mobile Analytics er presentert for Datatilsynet og personvern er avgjørende for at tjenesten ikke skal kunne brukes til formål som ikke gagner forbrukeren.

– Mobility Analytics-tjenesten bruker bare datasett fra grupper på minst 20 personer eller mer, som aggregeres og anonymiseres før de kan analyseres til ulike formål. Dersom det er mindre enn 20 personer på en lokasjon, vil datasettene bli forkastet – og det vil ikke være mulig å re-identifisere en enkeltperson eller en spesifikk mobiltelefon, sier Thorbjørn Busch, sikkerhetsekspert hos Telenor.

Han mener NRKs artikkelserie illustrerer hvor viktig det er å anonymisere data skikkelig, noe aktørene det rettes søkelys mot ikke har gjort.

– Vi vil derfor generelt oppfordre alle til å være årvåkne og lese betingelsene når de laster ned nye apper. Det er også enkelt å kontrollere på din mobiltelefons innstillinger hvilke applikasjoner som har tilgang til dine lokasjonsdata eller stedstjenester. Vi vil anbefale alle å kun dele lokasjonsdata med tjenester og selskaper som de stoler på, sier Busch.

5 råd for å beskytte deg og dine data

Telenors personvernombud har følgende råd for en sikrere digital hverdag:

  1. Skaff deg oversikt og avslutt tjenester du ikke lenger bruker.

  2. Vær tilbakeholden med dataene dine, særlig når det kommer til lokasjon.

  3. Bruk tofaktorautentisering, spesielt på de viktigste kontoene dine.

  4. Surf anonymt på nettet med inkognito-funksjonen i nettleseren din.

  5. Sjekk innstillingene for personvern og markedsføring for kontoene dine på Facebook, Instagram, Twitter og andre plattformer.

Les mer om rådene fra Telenors personvernombud