Søk
Meny

Sønstebyprisen tildeles cyberforsvarerne

Statuett av Sønstebyprisen

Den prestisjetunge Sønstebyprisen tildeles i år organisasjoner som forsvarer Norge mot cyberangrep. Telenor er en av prisvinnerne.

Sønstebyprisen er en pris som tildeles de som i krigshelt Gunnar Sønsteby sin ånd, forsvarer demokratiske verdier i Norge.

I år gikk prisen til en rekke organisasjoner som har en sentral rolle i å forsvare verdens mest digitale folkeslag mot digitale trusler. Med andre ord, prisen ble tildelt landets cyberforsvarere.

«De tilhører statlige, militære og private institusjoner, noen hemmelige, men felles for dem alle er at de hver eneste dag avverger truende situasjoner på vegne av oss alle. Samarbeidet mellom disse fagmiljøene er helt unikt, og helt essensielt for å lykkes», står det pressemeldingen fra Sønstebystiftelsen.

Telenor er en av aktørene som har mottatt denne æren.

– Vi er stolte over prisen og den anerkjennelsen dette er av vårt arbeid med robusthet, sikkerhet og motstandsdyktighet. Dette inspirerer stort til å fortsette den gode sikkerhetsreisen med å beskytte Norges demokratiske verdier – for kundene, for samfunnet – og i samarbeid med alle de som har samme mål, sier Hanne Tangen Nilsen, som mottok prisen på vegne av Telenor.

Se den digitale prisutdelingen

Under den digitale prisutdelingen mottok kadetter fra Cyberingeniørskolen ved Forsvarets Høyskoler prisen på vegne av:

FHS/Cyberingeniørskolen, Etterretningstjenesten, KRIPOS NC3, Telenor Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd, Politiets Sikkerhetstjeneste PST, NTNU, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Norsk Senter for Informasjonssikring – NorSIS, Cyberforsvarets Cybersikkerhetssenter CSS og NORMA CYBER.

– Handler om å ta samfunnsansvar

Hanne Tangen Nilsen mottar Sønstebyprisen på vegne av Telenor

Hanne Tangen Nilsen mottar prisen på vegne av Telenor Norge.

«For oss i Sønstebyfondet går det en direkte linje mellom Gunnar Sønstebys livslange innsats i demokratiets tjeneste og til den innsats som nå gjøres på et helt nytt, men like utsatt frontavsnitt. Situasjonen er helt annerledes. Det samme er midlene. Men målet er det samme: Et forsvar for demokratiet og våre demokratiske institusjoner», skriver Sønstebystiftelsen i sin begrunnelse.

– Det er nettopp dette vi jobber med – hver eneste dag. Vår digitale infrastruktur er kritisk for samfunnet, og avgjørende for digitaliseringen av Norge videre. For oss handler dette også om lagarbeid, å jobbe langsiktig og kontinuerlig, for å forstå trusselbildet og se risiko i kontekst av det.

– Telenor Norge har gjort en solid jobb over mange år, jobbet systematisk med å innarbeide risikoforståelse, prioritere midler og ressurser. Det gjør at vi har bygd en solid grunnmur med en rekke gode sikkerhetskapabiliteter og en forståelse for viktigheten av å sette sikkerhet høyt på agendaen. For oss handler dette om å ta samfunnsansvar, avslutter Tangen Nilsen.