Søk
Meny

Sant eller svindel? Disse 4 tegnene avslører om du blir manipulert

Kvinne som lurer på om hun blir lurt på mobilen

Frykt, tillit, fristelser og tidspress er elementer som inngår i alle svindelforsøk du utsettes for på nettet. Er du klar over dem, kan du også unngå å bli de kriminelles neste offer.

– Blir du utsatt for svindel i dag, er sjansen stor for at noen har lurt deg trill rundt på et eller annet tidspunkt, sier Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor.

Mens det å hacke en datamaskin eller en mobil kan være teknisk krevende, er det for mange kriminelle langt enklere å «hacke» menneskehjernen.

– De kriminelle går alltid korteste veien til mål. I de fleste tilfeller vil dette være å manipulere deg til å i god tro gi de kriminelle det de er ute etter.

Såkalt sosial manipulasjon er derfor et svært utbredt og effektivt svindelgrep.

– Her bruker de kriminelle psykologiske virkemidler for å lure deg til å ta irrasjonelle og forhastede beslutninger – som gjerne bryter med hvordan du normalt ville oppført deg, sier Busch.

Ved å spille på grunnleggende følelser som frykt eller fristelser, får de kriminelle deg til å oppgi informasjon eller utføre en handling som gir dem det de er ute etter, sier sikkerhetsrådgiveren:

– Uavhengig av om svindelen kommer i form av for eksempel en SMS med falskt innhold eller telefonsvindel, vil sosial manipulering alltid ligge i bunn.

Her vil vi presentere fire typiske kjennetegn på sosial manipulasjon, slik at du kan kjenne dem igjen – og forhåpentlig unngå å bli de kriminelles neste offer:

Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor.

Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor.

1. Det spilles på frykt

– De kriminelle utnytter helt grunnleggende psykologi: Føler du på frykt, kobler hjernen helt ut – og det rasjonelle blir satt til side, med mindre du er trent på situasjonen, sier Busch.

De færreste er imidlertid trent på å håndtere uventede stressituasjoner i hverdagen, og dette vet de kriminelle å utnytte – for eksempel ved å sende en falsk SMS eller e-post med et skummelt budskap.

– Dette kan være alt fra et falskt betalingsvarsel, at abonnementet ditt blir stoppet, at en pakke blir returnert – eller at dine private bilder er på avveie. Alle disse situasjonene kan typisk fremkalle ulike grader av frykt hos mange, sier Busch.

– Med en gang en slik grunnleggende følelse er satt i sving, skjer det noe i oss som gjør at du handler på instinkt. Og da er det mye lettere for de kriminelle å få deg til å gå i fellen.

En mann som føler seg truet av det han hører i mobilen

Ekspertens råd:

– Det er naturlig å bli engstelig når du blir utsatt for en ukjent og stressende situasjon. Prøv likevel å bevare roen, og spør deg selv: Kan dette virkelig stemme? Ofte må du puste litt med magen før magefølelsen får tid til å sette inn.

2. Det spilles på tillit

I det siste har mange nordmenn opplevd å bli oppringt av kriminelle som oppgir å være fra politi, bank eller andre autoriteter. Disse ringer fra troverdige (men forfalskede) telefonnumre, og snakker gjerne på godt norsk.

– Nordmenn flest har veldig høy tillit til autoriteter – og dette er igjen tett koblet til følelsen av frykt. Vi ønsker ikke å gjøre noe galt, sier Busch.

De kriminelle kan kan enkelt bytte ut avsendernummer på et telefonanrop eller en SMS. Hvem de velger å utgi seg for, er sjelden tilfeldig, forteller sikkerhetsrådgiveren:

– Om du ser at det ringer fra politiet eller banken, er sjansen langt større for at du faktisk tar telefonen – og gjør som du blir bedt om. Dette er aktører du stoler på, og ved å utnytte denne tilliten får de kriminelle deg til å senke guarden.

En mann som utgir seg for å være politi på telefonen

På denne måten kan de kriminelle lykkes med å få deg til å oppgi personlig informasjon som kortdetaljer eller BankID-kode.

Men tillit kan også utnyttes på andre måter for å lure deg, sier Busch:

– Dette er en viktig grunn til at mange opplever å få profilene sine på sosiale medier hacket. Om din «venn» på Facebook ber deg om noe, er sjansen større for at du gjør som han eller hun ber om, sier Busch.

– Dette er også grunnen til hvorfor kjendiser ofte misbrukes i nettsvindel. Du stoler rett og slett mer på et kjent fjes.

Ekspertens råd:

Husk at du ikke lenger kan stole blindt på en avsenderadresse i en e-post eller et telefonnummer som ringer eller sender en SMS. De kriminelle er flinke å skjule sin egentlige identitet. Om noen kontakter deg ut av det blå og ber om informasjon – vær svært skeptisk. Ring heller opp igjen til den påståtte avsenderen om du føler at noe skurrer.

3. Du blir fristet

I tillegg til frykt, spiller de kriminelle ofte også på en annen grunnleggende menneskelig følelse: Fristelse.

– Dette kan være alt fra grådighet til kjærlighet – følelser som igjen er tett koblet til nød og ensomhet. Klarer de kriminelle å lyve på en så overbevisende måte at du rekker å føle på disse tingene, er det mye galt som kan skje, sier Busch.

De siste årene har mange nordmenn gått i svindelfeller som er basert på nettopp fristelser. I såkalte investeringsvindler lokkes ofrene med eventyrlige gevinster fra «liten» innsats, for eksempel i kryptovaluta eller eiendom i utlandet.

– Blir du grådig og øyner utsikten til å tjene store summer, glemmer du gjerne å tenke på risikoen forbundet med å sende avgårde penger til noen du strengt tatt ikke vet om du kan stole på.

En mann som håper på lettjente penger fra internett

– Og i andre enden av slike svindler finner du også frykten for å tape alle pengene – noe de kriminelle ofte også utnytter for å fralure deg enda mer.

Også såkalt kjærlighetssvindel har dominert det store svindelbildet de siste årene.

– Å utnytte andres ensomhet og sårbarhet er en eldgammel metode, som dessverre er blitt langt mer utbredt nå som stadig flere bruker dating-apper og tilsvarende digitale tjenester. Her sender årlig nordmenn flere millioner kroner avgårde til kjærlighetsinteresser – som i realiteten er kyniske svindlere, sier Busch.

Tett beslektet med fristelser, er også nysgjerrighet:

– Ofte er SMS-er eller e-poster fra kriminelle utformet på en slik måte at normalt nysgjerrige mennesker blir fristet til å trykke «bare for å se».

Ekspertens råd:

– Det er nærmest blitt en klisjé, men innholdet står seg: Når noe virker for godt til å være sant, er det som regel det. Vær alltid svært tilbakeholden med å sende avgårde penger til noen som ber om det. Enten det gjelder en investering som blir foreslått via telefon eller en nettside, eller en «date» ber om økonomisk hjelp til noe, er sjansen stor for at du blir lurt.

4. Du settes under tidspress

Det som er nevnt i punktene over, er grep som i seg selv kan være nok til at de kriminelle får sine ofre på gli i et svindelforsøk.

– Men veldig ofte settes også ofrene under tidspress, slik at de må ta stilling til henvendelsen der og da. Det at du ikke får tid til å tenke deg om, vil i mange tilfeller være den utløsende faktoren for at de kriminelle lykkes med svindelforsøket, sier Busch.

Dette kan for eksempel skje ved at du får et fantastisk tilbud du må svare på før det er for sent, eller at noen som ringer fra «banken» advarer om at penger er på vei ut av kontoen din – og at du må skynde deg med å oppgi BankID-koden for å stoppe dette.

– Når du stresses på denne måten, rekker du vurdere forespørselen tilstrekkelig. Du får ikke rom til å gjøre egne undersøkelser eller spørre andre til råds – og det er akkurat dette de kriminelle ønsker å oppnå. Da har de deg i sin hule hånd, sier Busch.

En kvinne som føler på tidspress under et svindelforsøk

Ekspertens råd:

– Ingenting haster så mye at du ikke rekker å stoppe, puste ut og tenke deg om. Om noen kontakter deg helt ut av det blå med noe som har bråhast, bør du være varsom med hva du oppgir av informasjon – og heller ringe opp om du er usikker. Husk at ingen ekte aktører vil be deg om BankID over telefon!

Husk: Du kan ikke stoppe alle trusler selv

Om du er bevisst på de ulike formene for sosial manipulering, kan du forhåpentlig unngå å bli de kriminelles neste svindeloffer.

Selv om du med økt kunnskap kan gjennomskue flere svindelforsøk, er det andre typer digitale trusler som ikke er like enkle å oppdage selv – for eksempel hvis informasjon eller privat innhold kommer på avveie utenfor din kontroll.

Da kan det være fint å få hjelp til å stoppe eller begrense disse skadene. Telenor tilbyr derfor en rekke sikkerhetstjenester som gjør den digitale hverdagen tryggere. En av disse er SAFE, en sikkerhetspakke med 3 produkter som sørger for at du surfer trygt på trådløse nett, blir varslet hvis dine bank- eller personopplysninger havner på avveie, og hjelp hvis du blir utsatt for ID-tyveri eller nettsvindel. Du får med andre ord forsikring, hjelp og trygghet – i én pakke!

Prøv SAFE – få forsikring og rådgivning mot nettsvindel >