Søk
Meny

Ringer det fra utlandet … i bare ett sekund? Ikke ring opp igjen!

Wangiri-svindel på mobil

Telefonsvindlere lurer ofre til å ringe opp til dyre numre. Slik jobber Telenor for å stoppe Wangirisvindlerne – og pengestrømmen deres.

Første mandag etter fellesferien mottok 200.000 Telenor-kunder en samtale fra et +258-nummer – landskoden til  Mosambik. Mobilene ringte i et knapt sekund, før anropet ble avsluttet.

– De kriminelle satser på at du blir nysgjerrig på hvem som har ringt, og ringer opp igjen. Du blir da – uten å vite om det – koblet opp mot et «teletorgnummer» med en svært høy minuttpris, sier Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor.

– At dette kunne skje i et såpass stort omfang, skyldes at de kriminelle bakmennene utnyttet et hull i Telenor system. Ettersom telefonnumre fra Mosambik ikke tidligere har vært brukt til slik svindel, hadde vi guarden nede. Men fra vi ble klar over angrepet, gikk det heldigvis bare noen minutter til vi fikk blokkert anropene, sier Busch.

Denne formen for «tilbakering»-svindel kalles wangiri, og har eksistert i en årrekke.

– I disse tilfellene er det altså ikke farlig å ta telefonen, om du i det hele tatt rekker den. Det er først om du ringer opp igjen at pengene begynner å fly.

Ofrene for denne Wangirisvindelen trodde de skulle bli satt over til en bekjent. Jo lengre de holdt linjen, jo dyrere ble det.

Lurer deg til å holde linja

For at de kriminelle bakmennene skal kunne tjene mest mulig på sine ofre, prøver de å holde dem så lenge som mulig på linjen.

– Det vi opplevde denne uken, kaller vi «family and friends»-svindel. Når du ringer opp nummeret, får du beskjed om at noen har forsøkt å ringe deg – og at du snart vil bli koblet opp mot vedkommende. Det opplyses også at tjenesten er gratis, mens den egentlig er priset svært høyt, sier Endre Grande Syvertsen, senior produktansvarlig for svindeldeteksjon i Telenor Global Services.

Han forteller at de fleste som ringer opp skjønner at dette er svindel, og raskt legger på. 

– Men så har vi dessverre enkelte tilfeller der noen tålmodig holder linjen i opptil flere timer. I dag har absolutt alle en mobiltelefon, og dessverre lar noen av disse seg lett lure. Dette vet de kriminelle å utnytte, og med flere hundre tusen automatiserte svindelanrop vil de alltid treffe på noen som går på limpinnen.

Dette er wangiri:

Wangiri-svindel kjennetegnes ved at mobilen ringer gjerne bare én gang, oftest fra et utenlandsk nummer, før samtalen brytes. Målet er at du skal bli nysgjerrig på hvem som har ringt, og ringe opp igjen – til det som i realiteten er et internasjonalt høytakstnummer med høy minuttpris. Hele 7-8 prosent av de som får et «wangiri»-anrop, ringer faktisk tilbake på det ubesvarte anropet.

Stopper 240 millioner anrop årlig

Telenor Global Services er den såkalte carrier-delen av Telenor, som styrer mobiltrafikken inn mot det internasjonale markedet.

– Det er vi som skal sikre at mobiltrafikken som går gjennom vårt nett ikke fører til slike opplevelser. I fjor stoppet vi 240 millioner anrop, og dette er noe de kriminelle også har fått med seg. Nå ser vi nemlig en reduksjon i antallet blokkeringer totalt sett, noe som henger tett sammen med antallet uønskede anrop.

Arbeidet med å blokkere for uønskede anrop har hatt en svært merkbar effekt for Telenors kunder, forteller Syvertsen – ved at de ikke mottar uønskede anrop, eller ikke kan ringe tilbake.

– Da vi startet å blokkere slike anrop for en fem års tid siden, kunne det gjerne komme ni millioner anrop inn mot Norge bare på én dag. Da hadde vi ikke de samme mekanismene og verktøyene vi har i dag, som gjør det mulig for oss å stoppe over 99 prosent av alle uønskede anrop før de når våre kunder.

Gir et glimt av omfanget

Men så var det denne ene prosenten som slipper gjennom

– At så mange som 200 000 anrop fikk slippe gjennom før vi fikk stoppet trafikken, sier ganske mye om det egentlige omfanget av denne svindelvirksomheten, sier Syvertsen.

– På verdensbasis er denne typen svindel et enormt problem, og noe som genererer store inntekter for de kriminelle bakmennene. For oss er det derfor helt avgjørende at vi klarer å stoppe den uønskede trafikken for våre kunder, både innkommende og utgående.

– Men skal vi virkelig komme de kriminelle til livs, må vi også stanse inntektsstrømmen deres – og sikre at vi i Telenor ikke bidrar til å finansiere uønsket aktivitet. Vi er nå i en posisjon hvor vi er i stand til å stoppe betalingene før de i det hele tatt når de kriminelle, sier Syvertsen.

Globalt har Telenor de siste årene klart å stoppe pengestrømmen til svindlerne i 95 prosent av svindeltilfellene – og jobber aktivt med å øke andelen til 100 prosent. 

– Samtidig sørger vi for at de som har opplevd å ringe opp igjen til slike ubesvarte anrop, ikke blir skadelidende – ved at vi krediterer kundene våre for de påløpte kostnadene, sier Thorbjørn Busch.

Vil du ha full oversikt over hvem som ringer deg? Da bør du sjekke ut Se Hvem – med innebygget svindelvarsel.