De beste rådene mot digital mobbing

Norske foreldre har mye å ta tak i - og mye å lære.
Over 7000 ungdommer sa nei til mobbing

<b>SAMLET MANGE</b> Over 7000 barn på barneskolestadiet ble samlet til antimobbe-arrangementet Bruk Hue i Telenor Arena. Foto: Martin Fjellanger, Telenor

Nylig ble Norges største mobbedugnad avholdt i Telenor Arena på Fornebu. Tusenvis av sjette- og syvendeklassinger møttes for å si et tydelig «nei» til nettmobbing. 

Arrangementet var en del av «Bruk Hue»-kampanjen - Norges største initiativ mot digital mobbing i barne- og ungdomsskolen.

Celebert besøk

Temperaturen føk i taket blant de vel 7000 fremmøtte da tenåringsidolet Isac Elliot plutselig dukket opp som overraskelsesartist. Den hyperpopulære artisten hadde også noe personlig å dele, til VG fortalte Isaac Elliot om sin egen erfaring med mobbing, netthat og sosiale medier. 

– Jeg får mange slags stygge meldinger, folk som vil drepe meg, folk som hater meg. Dette er jo likevel bare feige, ofte misunnelige mennesker som sitter hjemme i et mørkt rom og sprer hatet sitt, fortalte Elliot.

Mye å lære

Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten

Rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen fra organisasjonen Barnevakten.

Barna tar grep, men selv «heldigitale» foreldre har mye å lære når det gjelder mobbing mellom barn, spesielt når det gjelder mangfoldet av barns moderne hjelpemidler. Rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen fra organisasjonen Barnevakten mener det er viktig å vise interesse for barnas liv på nett. 

– Å ha full kontroll er hverken mulig eller nødvendig. Snakk heller med barna om hvem de er sammen med i sosiale medier og i spill, og prøv å fange opp om det er noen som blir plaget eller baksnakket, eller om noen bevisst holdes utenfor digitalt. 

Tonheim Tønnesen minner om at voksne også kan bidra til å forebygge mobbing på nett, og lister noen viktige punkter foreldre bør ha i bakhodet: 

– Tenk over hvordan du selv oppfører deg på nett og mobil, og vær en god rollemodell. Husk også å snakke med barn og unge om livet på nett på samme måte som du snakker om hvordan de har det ellers.

Gode lyttere

Barnevaktens rådgiver minner om at foreldre bør øve på å være gode lyttere, for dette vil igjen gjøre det tryggere for barna å fortelle om både gleder — og utfordringer. Hun trekker også frem viktigheten av å bevisstgjøre barna på grensesetting, både for seg selv og overfor andre. Det skader heller ikke å minne om at det er norsk lov som gjelder, også på nett og mobil. 

– Bry deg også om andres barn, og bygg relasjoner til dine barns omgangskrets og deres foreldre. Gode klasse- og skolemiljø er viktig for å forebygge all form for mobbing. Bevisstgjør egne barn på ikke å være et taust vitne til nettmobbing. Å si fra er ikke å sladre. Man kan blande seg ved å si mobberne imot, rapportere i spill og sosiale medier og i tillegg si fra til voksne 

LES OGSÅ: Barnevaktens råd til hvordan forebygge digital mobbing

En fersk undersøkelse utført av Opinion for Telenor viser at 11- og 12-åringer er svært aktive på sosiale medier. Over halvparten av barna er på Instagram og Snapchat og en av tre barn har fått sårende meldinger på nett eller mobil. Undersøkelsen viser også at halvparten av barna synes det er viktig å få likes og at fire av ti opplever at det å ikke få likes kan være en form for mobbing.

Ikke kutt nettet

Til foreldre som opplever at deres barn blir mobbet har Tonheim Tønnesen noen konkrete råd: 

  • Gi støtte. Spesielt om barnet ditt forteller deg om en konkret mobbesak
  • Å kutte nettilgangen er ikke en løsning
  • Tonheim Tønnesen understreker også viktigheten av ikke å svare på frekke og krenkende meldinger, enten det er på Snapchat, SMS, Facebook eller Instagram
  • Hvis mobbingen skjer direkte så anbefaler Barnevakten å blokkere og fjerne mobberen
  • Vær tydelig på at man ikke skal finne seg i at noen trakasserer og plager
  • Det kan også være viktig å ta vare på «bevis», for eksempel ved å «screenshotte» og arkivere krenkelsene
  • Det er en fordel å forsøke å løse konflikten på et lavest mulig nivå, og det kan være smart å involvere andre foreldre og skole ettersom mobbing ofte skjer mellom barn som kjenner hverandre
  • Lokalt politi og konfliktråd kan også hjelpe i konkrete mobbesaker – men grove trusler og krenkelser bør alltid anmeldes

LES OGSÅ: Barnevaktens artikkel om frykten for å gripe inn

Husk også å ta vare på mobberen

Hensynet til den eller de som blir mobbet veier alltid tyngst men i et forebyggende perspektiv er det også viktig å fokusere på den eller de som mobber. 

Tonheim Tønnesen vil anbefale foreldre til barn som mobber andre ikke å gå i forsvar, men heller være tydelig overfor egne barn på at mobbing rett og slett ikke er akseptabelt. 

Hun mener de vokse også bør jobbe sammen med skolen og eventuelle ressurspersoner for å hjelpe barnet eller ungdommen ut av et negativt spor. Til slutt peker hun på viktigheten av forsoning: 

– Barn og unge trenger å bli gitt muligheten for å gjøre opp med hverandre, slik at man kan gå videre i livet.

Populært på Online.no nå: