Vet du hva disse ordene betyr?

De fleste nordmenn skjønner ikke de teknologiske begrepene.
Skjønner ikke teknologispråket

Foto: ©2014 iStockphoto LP

Har du problemer med å henge med på teknologispråket? Ta det med ro, du er absolutt ikke alene. En ny undersøkelse viser at så mye som hver fjerde nordmann forteller at de sliter med å forstå flere tekniske uttrykk. 

Og, det er jo ikke så rat at vi blir forvirret.

- Fagfolk og journalister snakker over hodet på folk, sier språkprofessor Finn-Erik Vinje. Han mener folks manglende forståelse av tekniske uttrykk skyldes en klassisk kommunikasjonsbrist.

Sliter med uttrykkene DAB og HDMI

Undersøkelsen ble gjort av YouGov for Elkjøp. Her svarer mer enn en fjerdedel at de er usikre på hva Smart-TV, DAB, HDMI og induksjon betyr. Attpåtil forteller 13 prosent at de kjenner dårlig til uttrykket smarttelefon.

Ofte brukes det mange ulike begreper om det samme, og i tillegg endres mange av dem hyppig i takt med teknologiutviklingen. Samtidig lanseres det hele tiden nye ord og betegnelser. Da er det ikke rart at mange av oss faller av vogna.

De fleste av oss kan sannsynligvis telle på én hånd hvor mange ganger vi har brukt ordene PVR og Multirom. Forkortelsene står for digital videoopptaker og styring av lyd og bilde i flere rom. Problemet er når ord og utrykk som dette dukker opp i avisartikler, eller når mannen bak kassa skal forklare hvordan tekno-produktet fungerer. 

Må bli flinkere til å forklare

Vinje mener språkbarrieren kan få folk til å føle seg dumme. Fagmiljøer har ofte vanskeligheter med å kommunisere utover sine egne grenser, og journalister og elektroforhandlere tror nok at folk forstår mer enn de i virkeligheten gjør.

- Journalister som skriver om teknologi bør bli flinkere til å sette inn faktarammer eller forklare uttrykkene i parenteser. Elektrobutikkene bør sørge for at de ansatte har tid til å demonstrere hvordan tekniske apparater virker. De bør også kunne komme hjem til kunden og hjelpe dersom man står fast, sier Vinje.

De eldste sliter mest

Ikke overraskende sliter eldre mer med teknospråket enn yngre. 

Ifølge undersøkelsen mener 41 prosent av de spurte at teknologien er blitt så vanskelig at de har problemer med å henge med i utviklingen. Samtidig viser undersøkelsen at kvinner ligger bak menn når det gjelder å forstå ulike uttrykk. 

Eksempelvis sier hele 58 prosent at de ikke kjenner til uttrykket PVR. Deler vi gruppen opp i kvinner og menn, ser vi at 46 prosent av mennene ikke vet hva en PVR er, mens 72 prosent av kvinnene ikke kjenner til uttrykket.

Ifølge Vinje henger dette sammen med at ny teknologi lenge har vært mannens domene. Men, han presiserer at damene nå begynner å komme etter.

Kilde: Elkjøp