Søk
Meny

Her, helt ute i havgapet, har hele øysamfunnet fått 5G

5g til Mausund

I det vesle øysamfunnet Mausund har alle innbyggerne nå tilgang på alle mulighetene som følger med 5G, fremtidens mobilnett. Foto: Yvonne Anita Halvorsen

– Det er viktig for både folk og næringsliv, jubler ordføreren.

Ved første øyekast virker kanskje ikke Mausund, en liten øygruppe med snaut 200 innbyggere i Frøya kommune utenfor Trøndelagskysten, som et sted med digital infrastruktur i verdensklasse.

Men helt siden 2019 har Mausund vært vertskap for et ledende 5G-testprosjekt innen oppdrettsnæringen, og i mars i år ble testnettet oppgradert og gjort tilgjengelig for alle som bor her ute i havgapet. 

– Da den nyheten kom tenkte jeg «hurra!», sier Kristin Furunes Strømskag, ordfører i Frøya kommune. 

Mausund ligger utenfor Trøndelagskysten – og har nå fått 5G

5G viktig i randsonen

Store deler av Frøya kommune – deriblant Mausund – ligger nemlig et stykke unna kabelinfrastrukturen som sørger for raskt nett til fastlands-Norge.

Mange ytterst i distriktene bruker derfor 4G-basert mobilt bredbånd, men når det kommer til strømming, spilling og hjemmekontor er det ikke til å stikke under en stol at sentrale strøk kommer bedre ut av det. 

Men på Mausund har altså pipa fått en annen lyd, takket være 5G. 

Kristin Furunes Strømskag, ordfører i Frøya kommune

Kristin Furunes Strømskag, ordfører i Frøya kommune. 

– 5G-nettet er veldig viktig for oss her i randsonen. Øyene som ligger i denne delen av landet har ikke vært særlig tilgodesett med bredbåndsutbygging. Men med 5G kan vi bli mer digitale: det gir god nettilgang for innbyggerne, og alt det innebærer, i tillegg til at åpner for muligheter innen ting som velferdsteknologi og digital skolehverdag, sier Strømskag.

Åpner dører for næringsutvikling

Tidligere var altså alle på Mausund avhengig av 4G for å komme seg på nett. Strømskag kan fortelle mye om hvordan 5G-utbygging er en solid oppgradering som kommer hele lokalsamfunnet til gode, men det skal vi komme tilbake til. Men først: hva skulle egentlig et lakseanlegg med 5G?

For å finne svaret, må vi ta et lite dykk ned i et dusin oppdrettsmerder som flyter på østsiden av Mausund.  

– Her produserer vi ti tusen tonn laks i året, forklarer Håvar Sandvik, IT-sjef i SalMar. 

– Det blir en del middager.

Lakseoppdrett i Mausund

SalMars oppdrettsanlegg utenfor Mausund er avhengig av 5G – noe som nå kommer lokalbefolkningen til gode. Foto: SalMar

Men SalMar måler ikke sin suksess kun i antall fylte middagstallerkener. Som en av de største aktørene i norsk havbruk er selskapet opptatt av å finne metoder som kan hjelpe dem drive både mer effektivt og bærekraftig. I praksis betyr det å ligge helt i forkant på bruk av digital teknologi. 

– Vi hadde en dialog med Telenor om hvordan de kunne hjelpe oss digitalisere og effektivisere driften. De spurte hva vi trengte. Svaret var enkelt: infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur, forklarer Sandvik. 

Slik endte en 5G-mast på Mausund: som et prøveprosjekt for å teste om 5G-teknologien kan brukes til noe nevenyttig i en av landet største næringer.  

– Det har jo vært litt prøving og feiling. Vi så jo at en del av utstyret ikke var laget for å stå her helt ute i havgapet, men det gikk seg til. Men det ble etter hvert klart at 5G åpnet for en liten revolusjon når det kommer til dataoverføring. 

Han utdyper: 

– Dette med foring er et satsingsområde for oss. For å si det enkelt: å optimalisere foring, altså å gi fisken akkurat så mye for den trenger når den trenger det, er ekstremt viktig for fiskevelferd og bærekraft. Med 5G får vi nye muligheter til å forbedre foringsrutinene: med kapasitet til å strømme høykvalitetsvideo fra merdene, kan vi ha foringseksperter på land som observerer fiskens adferd og regulerer foringen. 

Håvar Sandvik, IT-sjef i SalMar.

Håvar Sandvik, IT-sjef i SalMar. Foto: Privat

Og selv om SalMar først og fremst gikk inn i 5G-pilotprosjektet for å bedre driften på sine egne anlegg, er de også stolte av å ha bidratt til å bringe 5G ut til Mausunds innbyggere. 

– Det er klart det er gøy at flere kan få nytte av dette. For så vidt er det viktig for oss også, i den forstand at vi er avhengige av å tiltrekke oss folk som vil bo og jobbe ute i distriktene.

– Ikke bare storbyer som trenger raskt nett

Ordfører Strømskag er naturligvis glad for at SalMar finner smarte måter å bruke ny teknologi på. Men hun er mer opptatt av den transformative kraften som ligger i utbygging av digital infrastruktur for både lokalsamfunn og næringer i distriktene – særlig nå som kobbernettet gradvis legges ned og man blir avhengig av enten fiber eller trådløs teknologi for å komme seg på nett. 

– Vi må slutte å tenke at det bare er i storbyene og tettbygde strøk det kan være kjapt nett, sier hun.

Fremtiden kommer også til Mausund

Det er viktig med godt nett også utenfor storbyene. Og med 5G vil fremtiden for mange være trådløs – noe som kommer distriktene til gode. Foto: Vidar Vetland / Telenor

Store muligheter også uten fiber

– Potensialet for verdiskapning i distriktene er kjempestort, både på fastlandet og ute til sjøen. Det betyr at det er veldig viktig å bygge ut 5G der det er vanskelig å legge fiber. Det er veldig bra at Telenor anerkjenner dette, følger hun opp. 

Hun mener Frøya er et fremoverlent eksempel på at norske distrikter kan være arnested for digital nyskapning på lik linje med storbyene.  

– Her på Frøya vil vi satse på velferdsteknologi, og vi har et prosjekt på trappene for å ta i bruk av autonome busser på øya Sula. 5G vil være viktig for at vi kan lykkes med slike digitale satsinger framover, sier hun. 

5G-mast på Mausund

5G-masten på Mausund dekker både ut til oppdrettsanlegget og gir fremtidens mobilnett til befolkningen. Foto: Vidar Vetland / Telenor

– Kjempestas å ha full 5G-dekning!

– For næringslivets del, hjelper 5G oss å bygge videre på vår konkurransedyktighet. SalMars anlegg er et eksempel, men vi har mye som rører seg av forskning og næring her. Skal få maks ut av dette potensialet, er vi avhengige av å nyttiggjøre data – som igjen krever at vi har kapasitet for dataoverføring. 

Med andre ord: erfaringene med 5G i en liten krok av kommunen langt til havs har gitt mersmak.

– Det er kjempestas å ha full 5G-dekning ute på Mausund! Nå gleder vi oss til videre utvikling. Jeg vil gå så langt som å si at vi melder oss gjerne til å bli pilotkommune for full 5G-dekning, for å se hva vi kan få til, avslutter Strømskag.

Dette er 5G:

  • 5G er en forkortelse for 5. generasjon mobilnettverk, som rulles ut fortløpende i Norge

  • 5G er opp til ti ganger raskere enn 4G, og vil mangedoble hastigheten du kan få gjennom mobilen og trådløst bredbånd

  • Gir også nye industrielle muligheter innen områder som Internet of Things (IoT), autonome kjøretøy, og sanntidsfjernstyring og -overvåkning -- blant annet

  • Telenor bygger nå ut 5G for fullt, og vil i løpet av 2024 ha et landsdekkende nett i verdensklasse