Søk
Meny

– Om flere løfter sammen, vil det knapt være noen grenser for hva vi kan forvente oss

Det først når samarbeid oppstår på tvers av nye teknologien at magien vil oppstå.

– Rundt oss skjer det nå en rivende teknologisk utvikling. Men skal vi virkelig få hentet ut mulighetene som denne utviklingen kan gi oss, er alle involverte nødt til å samarbeide i langt større grad enn de gjør i dag, sier Patrick Waldemar, forskningssjef i Telenor Research.

Han nevner teknologier og samlebegrep som 5G, tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (AI) – alle sammen ord og begrep vi kommer til å bli langt bedre kjent med i 2020.

– Det er ingen enkeltaktører som har all kompetanse på alle disse områdene. For at disse plattformene skal kunne tas i bruk og fungere som de skal – og ikke minst være kostnadseffektive – så krever det at flere kommer sammen og samarbeider.

Avhengige av samarbeid

I 2020 vil vi dermed se langt flere samarbeid på kryss og tvers, både mellom selskaper og andre aktører som ikke tradisjonelt har vært vant til å dele på data og teknologi, mener Waldemar.

– Enten vi snakker om fremtidens sykehus eller fabrikker, vil vi oppleve at IT-aktører og utviklere må snakke sammen og dele på kompetansen for å at vi skal utvikle effektive og verdiskapende systemer.

Når Telenor ruller ut 5G-nettet i 2020, er dette et godt eksempel på en arena som er helt avhengig av nye teknologisamarbeid, sier Waldemar:

– Selve nettet vil gi enorme muligheter for hastigheter og kapasitet, men det er ikke før de mange bransjeaktørene går sammen om å utforske disse mulighetene at de virkelig store nyhetene og bruksområdene vil manifestere seg.

Samarbeid tar oss fra teori til praksis

I det nye 5G-nettet vil lav forsinkelse åpne for at ting kan skje i sanntid over nettet – noe som kombinert med teknologier som tingenes internett, kunstig intelligens og virtuell virkelighet kan gi et utall av muligheter.

Videre vil alt fra nød-systemer, e-helsesystemer, logistikksystemer, sikkerhetssystemer og fjernetterforskning kunne kjøre på dedikerte kvalitetsnettverk. Dette vil muliggjøre overføring av høykvalitets video, kontroll av droner og overføring av sensordata på en sikker måte.

– Bransjeaktører og myndigheter må gå sammen om å bruke sin samlede kompetanse for at disse mulighetene kan gå fra teori til praksis. Dette er ikke et løft noen vil klare alene, men om flere løfter sammen vil det knapt være noen grenser for hva vi kan forvente oss, sier Waldemar.