Søk
Meny

Barns mobilbruk: Dette er foreldre mest bekymret for

Mor trøster datter

Mange foreldre føler seg usikre og vet ikke nok om barnas digitale liv. Her er ekspertens beste råd og tips.

De siste årene har Telenor kartlagt foreldres holdning til egen og barns mobilbruk gjennom en årlig nasjonal foreldreundersøkelse.

Mest bekymret for nakenbilder og uønsket oppmerksomhet på nett

– Det vi ser er at foreldre er mest bekymret for barnas sikkerhet på nett. 56 % av alle foreldre er bekymret for spredning av bilder eller uønsket oppmerksomhet på nett og mobil, sier Ana Brodtkorb, leder for avdelingen for samfunnsansvar og bærekraft og prosjektleder for Telenors antimobbeprogram «Bruk Hue».

– Foreldrene føler ikke at de har nok informasjon om holdninger, muligheter, trusler og grenser.

Fortvilet jente

Utfordrende å være rollemodell

Brodtkorb viser til at voksne ikke alltid har god nok forståelse for hva barn gjør på mobilen og på nett.

– Foreldrene føler seg usikre og vet ikke nok om barnas digitale liv. Tallene fra årets undersøkelse viser at 55 % av foreldrene er bekymret for digital mobbing når barnet er på nett, sier hun og legger til:

– Mange vet heller ikke hva barna faktisk gjør på mobilen og hvilke apper de bruker. De vil gjerne ha en bedre forståelse av hva de gjør for å kunne holde seg oppdatert.

Hun viser til at foreldre føler seg mest bekymret når det kommer til digital mobbing og deling av seksualisert innhold, og at dette er noe de ønsker å vite mer om.

– De synes også at det kan være utfordrende å være rollemodeller for barna om hva de skal gjøre på nettet. Undersøkelsene våre viser at barna gjerne ønsker rollemodeller, men at foreldrene er usikre på egne evner fordi de ikke føler seg digitale nok, sier Brodtkorb.

Tre gode hjelpemiddel til foreldre

Fem digitale kjøreregler for barn og foreldre

  • De reglene som gjelder i den virkelige verden, gjelder også for mobilbruk.
  • Mobbing og trakassering via mobil er forbudt.
  • Det er ikke lov å ta bilder av andre og publisere eller vise disse uten samtykke.
  • Mottar barnet «mobbemeldinger», bør disse lagres og vises til voksne.
  • Mobilen kan også brukes som betalingsmiddel. Avtal derfor med barnet hvor mye som kan brukes på apper, avstemninger og lignende.

Foreldreskolen: Åpenhet mellom barn og foreldre er det viktigste, men mange foreldre trenger oppstartshjelp for å komme i gang. Telenor har etablert Foreldreskolen.no etter å ha invitert Kripos, UNICEF, Helsesista, Barneombudet og barna selv til å gi sine råd.

– Det er en fin ressurs hvor de kan finne viktige råd og hjelp til å sette i gang samtalen om temaer foreldre ikke vet nok om. Her ligger det for eksempel konkrete spørsmål de kan bruke. Vi mener det er viktig at foreldrene deltar i barnas digitale liv og hva de gjør på den digitale arena. Det kan også bidra til å øke tillitsforholdet mellom dem og til at barna enklere sier ifra hvis noe skjer med dem på nettet, sier Brodtkorb.

Mobil-Lappen: I samarbeid med Barnevakten har Telenor også utviklet «Mobil-Lappen» – en gratis test laget for barn mellom 8 og 11 år med gode tips til foreldre. Testen tar foreldre og barn gjennom viktige temaer som spill, aldersgrenser, mobbing og grensesetting.

– Vi forstår at foreldre er litt nervøse eller usikre, så vi håper at Mobil-Lappen kan være et verktøy som setter i gang en fin samtale.

Nettslett: Hets, krenkelser, trusler og bilder på avveie på nett er dessverre et stort og økende problem blant barn og unge. Midt i all sinne og fortvilelse, er det som forelder lett å føle seg totalt hjelpeløs. Hva gjør du hvis barnet ditt blir mobbet? Hvem kontakter du? Hvilke muligheter har du til å fjerne innhold?

For å hjelpe deg i en slik situasjon, har Telenor lansert Nettslett, som gir deg profesjonell hjelp til å fjerne uønsket innhold og håndtere situasjonen. Nettslett er inkludert i alle Telenors mobilabonnement.

Dette er Nettslett

  • Du får advokatbistand hvis du blir utsatt for netthets, eller privat innhold kommer på avveie. 

  • Dekker juridisk rådgivning, utgifter til advokat, tapt lønnsinntekt og psykolog.

  • Nettslett gjelder bruker av mobilabonnementet.

  • Inkludert i alle Telenors mobilabonnement for privatkunder. Ønsker du ID-tyveriforsikring i tillegg til Nettslett anbefales at du sjekker ut ekstratjenesten SAFE.

Hvor mye skal du som forelder kontrollere?

Ana Brodtkorb, leder for avdelingen for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor.

Ana Brodtkorb, leder for avdelingen for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor.

Ifølge Barn og Medier-undersøkelsen har hele 99 % av alle norske barn mellom 9 og 18 år tilgang til en mobil i dag. Blant 9- og 11-åringene har over 8 av 10 egen smarttelefon. Veksten har skutt i været de siste årene, og barna bruker mobilen akkurat som oss voksne, viser undersøkelsen.

Å eie en mobil kan være et flott kommunikasjonsmiddel, men innebærer også et stort ansvar. Mobilen byr på utfordringer som barnet må være klart til å møte, ikke minst sosiale medier og kommunikasjonen med andre på nett.

– Det å være på nett kommer ikke uten risiko og man kan aldri forsikre seg helt mot alle farer. Vi vet at mange barn utsettes for både nettmobbing, utestenging og uønsket bildedeling, sier Brodtkorb.

– Jeg tror ikke at foreldre kan basere seg på å kontrollere barnets mobilbruk. Her gjelder tillit og avtaler. Dessuten må man huske på at barnet også har rett til privatliv og personvern.

– Derfor er det viktig å skape tryggheten mellom foreldre og barn slik at alt kan snakkes om, både det som skjer digitalt og ellers. Samtidig har foreldrene ansvaret for å beskytte barna sine, og man må derfor forsøke å finne en balanse, avslutter hun.