Søk
Meny

Storstilte planer for utbygging av mobilnettet – utenfor allfarvei

Dekning i by utenfor allfarvei

I løpet av to år vil Telenor bygge nærmere 250 nye basestasjoner der det i dag er mangelfull – eller ikke-eksisterende dekning.

Telenor har kommet over halvveis med det største teknologiskiftet i Norge i nyere tid. Innen utgangen av 2022 skal kobbernettet fases ut, og alle Telenor-kunder i hele landet får da tilgang til mer moderne telefoni- og internettjenester.

For å få kartlagt lokale konsekvenser der kobbernettet fases ut, er Telenor i løpende dialog med kommunene. Resultatet av denne kartleggingen er en planlagt utbygging av nærmere 250 nye basestasjoner. Kostnadsrammen for utbyggingen er nær 400 millioner kroner. 

Bygger flere enn normalt

– Dette er basestasjoner det under normale omstendigheter ville blitt for dyrt å bygge ut, men som vi likevel bygger ut for å gi dekning når kobbernettet er borte. Vi har lovet at alle skal få et nytt og bedre nett, og det løftet holder vi, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Amundsen forteller at oppføringen av nye basestasjoner er godt i gang mange steder, og at enda flere er på planleggingsstadiet.

Alt du vil vite om dekning >

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen

– Det er mange detaljer som skal på plass før vi kan bygge ut. Vi må ha godkjenning fra lokale myndigheter, vi må få på plass avtale med grunneier, og vi må ha på plass strømtilførsel til basestasjonene. Når dette omfattende arbeidet er gjort, bygger vi. Og vi har godt håp om at vi skal få bygge samtlige basestasjoner innen utgangen av 2022.

Vil gi 5G-dekning på sikt

Telenor er i gang med en oppgradering av 4G-nettet som vil medføre bedre kapasitet og høyere hastigheter. I tillegg foregår det en storstilt 5G-utbygging landet rundt. I løpet av 2021 skal alle Telenors 8500 basestasjoner bli oppgradert.

– Utbyggingen av de nye basestasjonene kommer i tillegg til den pågående oppgraderingen og utbyggingen. Og de nye basestasjonene vil selvsagt bli oppgradert til 5G når den tid kommer.

De siste årene har Telenors investeringer i fast- og mobilnett ligget på godt over 5 milliarder kroner i året

Her kommer de nye basestasjonene:

Troms og Finnmark: 7
Nordland: 36
Trøndelag: 25
Møre og Romsdal: 6 
Vestland: 17
Rogaland: 17
Agder: 6 
Vestfold og Telemark: 15
Viken: 61 
Innlandet: 47 

I noen fylker er utbyggingen i samarbeid med kommuner.