Søk
Meny

Nå blir det strengere straff for å dele krenkende bilder av andre

Strengere straff for deling av krenkende bilder av andre

Kan straffes med bøter eller fengsel i inntil to år.

Ulovlig deling av private bilder, lydopptak og filmer er et økende problem, spesielt blant barn og unge mellom 13-18 år, viser undersøkelser fra Medietilsynet.

Stortinget har nå vedtatt en endring i straffeloven som ikke bare gjør det tydeligere hva som faktisk er straffbart – men som også skjerper straffen for overtredelser.

– Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemelding.

Voldsvideoer og nakenbilder trekkes frem som viktige eksempler på innholdet som blir delt.

Trenger du noen gode råd til hvordan du snakker med barna dine om bildedeling? Sjekk ut disse seks tipsene til hvordan du bør gå frem.

Slik skjerpes straffen:

Den nye lovreguleringen gjør straffen tydeligere på to måter:

  • Grovt uaktsom overtredelse: Hvis noen deler et bilde eller en film videre, som åpenbart er privat og krenkende, er straffen inntil seks måneder fengsel – eller bøter.

  • Planlagt og grov overtredelse: Flere faktorer spiller inn når det gjelder alvorlighetsgrad – for eksempel hvis delingen av innholdet er planlagt eller organisert, eller om motivet for delingen er hevn. Konsekvensene for den som er utsatt spiller selvfølgelig også inn, og kan heve den totale straffen til inntil to års fengsel.

Hva du kan straffes for å ha delt blir også enda mer presist: bilder eller film av intime kroppsdeler og/eller av seksuell art, eller av noen som blir utsatt for vold eller andre ydmykelser, inngår i definisjonen.

– Alvorlige konsekvenser

Ifølge Barn og medier-undersøkelsen fra 2020 har hele 40 prosent av barn og unge opplevd å bli spurt om nakenbilder av noen de ikke kjenner.

I tillegg svarer fire av ti av 13–18-åringer at de har fått tilsendt nakenbilder av andre – som oftest fra en ukjent.

Målet med lovendringen er derfor et ledd i arbeidet med å sikre en tryggere digital oppvekst for barn og unge – men også å gi et klart og tydelig signal. 

– Vi tror denne lovreguleringen kan øke forståelsen for hvor alvorlige konsekvenser uønsket bildedeling kan få, både for den som deler og den som krenker. Det kan igjen gjøre at færre deler denne typen materiale, sier Velsand.

Trenger du hjelp med å fjerne ulovlig delt innhold på nett? Har du opplevd netthets? Med tjenesten Nettslett er bistand fra advokat inkludert i ditt mobilabonnement.