Nå kan du skrive til Siri på iPhone

Det passer ikke alltid å snakke. Slik aktiverer du funksjonen.
Skriv til Siri

Siri blir som oftest omtalt som den «stemmestyrte assistenten» på iPhone.

Men det er ikke alltid det passer like bra å snakke høyt til mobilen. Med iOS 11 har Apple derfor gjort det mulig for deg å skrive spørmålene direkte til Siri.

Slik aktiverer du «Skriv til Siri»:

  1. Åpne Innstillinger
  2. Velg Generelt
  3. Velg Tilgjengelighet
  4. Velg Siri
  5. Skru på Skriv til Siri

Her kan du også velge i hvilke tilfeller Siri skal prate tilbake til deg – du kan skru av stemmen med lyd-bryteren, eller bare når du har håndfrisett tilkoblet.

Slik skriver du til Siri:

For å skrive noe til Siri, holder du inn hjem-knappen.

Skriv til Siri

Bruk tastaturet for å skrive ditt spørsmål til Siri. Om du likevel vil snakke, kan du bruke mikrofon-symbolet nederst til venstre.

Med funksjonen aktivert vil ikke lenger Siri lytte etter stemmen din, men i stedet la deg skrive inn noe på iPhone-tastaturet.

Om du likevel vil snakke

Selv om du har «Skriv til Siri» aktivert, kan du likevel bruke stemmen om du du vil.

Dette kan du gjøre ved å bruke «Hei Siri»-funksjonen, eller ved å aktivere dikteringsmodus i tastaturet.

Slik aktiverer og bruker du «Hei Siri»:

  1. Åpne Innstillinger
  2. Velg Siri og søk
  3. Sørg for at Lytt etter «Hei Siri» er skrudd på
  4. Du kan nå aktivere Siri ved å si «Hei Siri» og følge opp med spørsmålet ditt

For å diktere til Siri trykker du på mikrofon-symbolet nederst til venstre på tastaturet, etter å ha aktivert Siri ved å holde inne hjem-knappen. Du kan deretter snakke til henne i stedet for å skrive.

Andre smarte tips og triks til iOS: